Potrzebne osocze ozdrowieńców

736
RCKiK w Radomiu prosi oddawanie osocza.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

– Po uruchomieniu ogólnopolskiego programu poboru osocza od ozdrowieńców COVID-19, publiczna służba krwi dysponuje osoczem z przeciwciałami anty SARS-CoV-2, dostępnym dla lecznictwa zamkniętego. Ze swej strony czynimy starania, aby pacjenci naszego regionu byli w pełni zaopatrzeni w lek, jakim jest w/w osocze. Jednak w ostatnim czasie, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie ze strony szpitali, stany osocza od ozdrowieńców w całej Polsce uległy zmniejszeniu. Sprawa jest bardzo ważna, na wagę zdrowia i życia Pacjentów oczekujących na lek w szpitalach. – napisał Krzysztof Radziejowski, zastępca Dyrektora ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

Ważne informacje dla osób, które przechorowały Covid-19 – potencjalnych dawców osocza:

Osoby, które spełniają poniższe warunki proszone są o telefoniczny kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu:

  1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  2. Od wykonania ostatniego badania, które było ujemne, minęło 14 dni, lub minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji, lub minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.
  3. Są w wieku 18-60 lat,
  4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Centrum: www.rckik.radom.pl