Pozdrowienia z gór

1328
II st. ONŻ - turnus 2 w Bańskiej Wyżnej. Foto: arch. Oaza Radom.

Z wysokości 900 m n.p.m., z północnego zbocza Gubałówki, gdzie leży Bańska Wyżna pozdrawiają oazowicze, którzy przeżywają tam rekolekcje II stopnia Oazy Nowego Życia.

– Oaza to wspólnota ludzi młodych, którzy podążają za głosem Bożej miłości. Jedną z takich wspólnot jest Oaza Nowego Życia II stopnia z naszej radomskiej diecezji, która przeżywa swoje rekolekcje w malowniczej Bańskiej Wyżnej. Ten czas poświęcony jest szczególnie szeroko pojętej niewoli z jakiej wyzwala Chrystus (Oazowe hasło tego roku to “Wolni i wyzwalający”). – mówi diakon Karol Dobrasiewicz, który towarzyszy młodzieży.

W czasie rekolekcji II stopnia Oazy Nowego Życia głównym tematem jest motyw przejścia ze starego człowieka (grzesznego) do nowego człowieka – pełnego wiary.

– Księga Wyjścia, z której wynika „exodus” stanowi podstawę rozważań modlitewnych rekolektantów. Ten piękny i błogosławiony czas z ufnością młodzież poświęca również Maryi Niepokalanej, która jest wzorem człowieka wolnego, oddając się jej w niewolę miłości. Za ten dobry czas odkrywania tego, że Bóg jest, Chwała Panu! – dodaje dk. Karol.