„Przywrócić nadzieję” – XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

702

XII. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie chrześcijanom w Republice Środkowej Afryki. Poprzez dar modlitwy w ich intencji wypełnijmy najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Chrześcijanie w Republice Środkowej Afryki stanowią większość jej mieszkańców. Prześladowania i cierpienie, jakich doświadczają, głównie związane są z głodem, który dotyka większości populacji kraju. Konflikty zbrojne wewnątrz kraju i bieda zmusiły setki tysięcy ludzi do ucieczki i szukania schronienia w obozach dla uchodźców wewnątrz kraju i poza jego granicami. W obliczu tych działań zawsze najbardziej cierpią najsłabsi, a więc kobiety i dzieci, które często stają się ofiarami handlu ludźmi i niewolniczej pracy.

Zachęcamy do włączenia się w działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierają Państwo potrzebujących chrześcijan w Republice Środkowej Afryki. SMS-y mogą być wysyłane w okresie od 1.11.2020 do 31.03.2021. Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju.

Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie. Wszystkie akcje, które prowadzimy, można śledzić na naszej stronie internetowej www.pkwp.org. Tam również zamieściliśmy modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Można nas znaleźć także w mediach społecznościowych.


  • Wszelkie wpłaty prosimy kierować na jedno z poniższych kont z dopiskiem „Centralna Afryka”
    • PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990
    • ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
  • Pomoc Kościołowi w Potrzebie
    ul. Wiertnicza 14
    202-952 Warszawa