PRZYSUCHA – Parafia pw. św. Jana Nepomucena

11256
Kosciół pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:

 • Parafia pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze
  • ul. ks. Ściegiennego 5,
  • 26-400 Przysucha
  • woj. mazowieckie
 • T: +48 48 675 24 04
 • E: #
 • W: #

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. dr Sławomir Adamczyk
 • Wikariusze:
  • ks. Norbert Piwnik
  • ks. mgr Mariusz Molenda

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.00;
  • 8.30;
  • 10.00;
  • 11.15;
  • 12.30;
  • 17.00
  • wakacje:
   • 7.00;
   • 8.30;
   • 10.00;
   • 11.30;
   • 17.00
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 10.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 6.30;
  • 7.00;
  • 17.00;
  • 17.30
  • wakacje:
   • 7.00;
   • 7.30;
   • 18.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Przysucha – ul.: Aleja Jana Pawła II, Armii Krajowej, Brzozowa, Chopina, Cicha, Dembińskich, Dworcowa, Grodzka, Konopnickiej, Krakowska, Kręta, Krótka, ks. Ściegiennego, Kusocińskiego, Legionów Polskich, Lubelska, Ogrodowa, Partyzantów, Plac 3 Maja, Plac Kard. Wyszyńskiego, Plac Kolberga, Plac Żeromskiego, Polna, Porucznika Madeja, Przemysłowa, Radomska, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Świętokrzyska (nr 1–22), Targowa, Warszawska, Wiejska, Żytnia
  • miejscowości: Jakubów, Kozłowiec, Lipno, Pomyków.
 • Odpusty:
  • św. Jana Nepomucena (21 maja),
  • św. Barbary (4 grudnia)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • V Niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek, wtorek
 • Kaplica:
  • w szpitalu, Msza św. w sobotę o godz. 15.30
 • Dom zakonny:
  • Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, kaplica,
   • ul. Krakowska 15, Przysucha
   • T: +48 48 675 32 21
 • Historia:

Pierwsza wzmianka o Przysusze pochodzi z 1415 r. W XVI w. należała do Męcinów, a od końca XVII w. do Czermińskich herbu Wieniawa. Na wniosek kasztelana Antoniego Czermińskiego, który sprowadził niemieckich rzemieślników wyznania luterańskiego, król August II lokował wokół rynku niemieckiego miasto Czermin w 1710 r. na prawie magdeburskim. Posiadało ono własną świątynię i cmentarz. Lokacja ta wywołała sprzeciw opata sulejowskiego Bernarda Wierzbowskiego, właściciela pobliskiego miasta Skrzynna, obawiającego się konkurencji gospodarczej. W tym samym czasie, ok. 1723 r., powstało miasto żydowskie w Przysusze wokół własnego rynku i później wybudowanej synagogi, która powstała za zgodą abp. gnieźnieńskiego Władysława Łubieńskiego ok. 1777 r. Znaczenie miasta wzrosło wraz z rozwojem metalowych zakładów przemysłowych. Katolicka kaplica prywatna w dworku Czermińskich istniała od końca XVII wieku. W niej sprawowali nabożeństwa księża ze Skrzyńska. Pierwotny kościół, z fundacji Franciszka Dembińskiego, powstał ok. 1764 r. z drewna modrzewiowego, kryty gontem, z dwiema wieżami krytymi blachą cynkową. W kościele posługę sprawował ksiądz z tytułem kapelana. Parafia została erygowana 17 X 1764 r. z wydzielonego terenu parafii Skrzyńsko. Obecny kościół pw. św. Jana Nepomucena i św. Ignacego Loyoli, z fundacji Urszuli z Morsztynów Dembińskiej starościny wolbromskiej, został zbudowany w latach 1780–1786, a dedykowany w 1786 r. przez bp. Jana Mikołaja Dębowskiego, sufragana gnieźnieńskiego. Kościół jest w stylu klasycystycznym, wzniesiony jest z kamienia ciosowego i cegły na zaprawie wapiennej.


MAPA DOJAZDU: