Radom pobłogosławiony relikwiami Krzyża Świętego

1619
Relikwie Drzewa Krzyża Świętego na wieży kościoła pw. św. Jana w Radomiu (fara). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W miniony piątek o godz. 15.00 z wieży kościoła św. Jana (fara) ks. Mirosław Nowak pobłogosławił Radom i diecezję relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Następnie relikwie umieścił w oknie wieży, skąd jest widoczny dla przechodniów.

– Kościół św. Jana jest jednym z najstarszych w Radomiu, a ja, jako jego proboszcz, czułem się odpowiedzialny też za całe miasto. Przyszło natchnienie na modlitwie, żeby na wieży kościoła umieścić relikwie Drzewa Krzyża Świętego, które posiada parafia. A wieża naszego kościoła jest doskonale widoczna z wielu miejsc miasta. – mówi ks. Mirosław Nowak.

Inspiracją stała się biblijna historia z okresu wędrówki Narodu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej:

– Na pustyni pojawiły się jadowite węże, które kąsały Izraelitów, niosąc śmierć. Wtedy, na rozkaz Pana Boga, Mojżesz wywyższył miedzianego węża, a każdy kto spojrzał na niego, zostawał uzdrowiony. Chodzi o to, żeby w tym szczególnym czasie epidemii w sercach była nadzieja. Jest z nimi Chrystus cierpiący na krzyżu i uzdrawiający. To duchowe umocnienie na czas stanu epidemii dla wiernych. – mówi ks. Nowak.

Mówiąc o relikwiach Drzewa Krzyża Świętego znajdujących się w posiadaniu radomskiej fary, ks. Mirosław podkreśla ich szczególny charakter dla pobożności wiernych.

– Relikwie Drzewa Krzyża są cenne dla naszej wiary. Nie chcieliśmy, żeby były gdzieś schowane, ale żeby były dla wiernych. Parafianie to sobie bardzo cenią. Wiele osób modli się w kaplicy Kochanowskich. Wcześniej też tu się modlili, bo ta kaplica ma swój klimat. W ołtarzu jest Pan Jezus na krzyżu. Wiele osób mówi, że bardzo im pomaga w modlitwie, a jak jeszcze umieściliśmy tu relikwie Drzewa Krzyża Świętego, to bardzo dużo osób przychodzi tu na modlitwę, na adorację. – wyjaśnia ks. Nowak.

Przypomina też:

– My nie chcemy  uciekać się do jakieś magii. Absolutnie nie o to chodzi. Po prostu staramy się robić swoje, to, od czego jesteśmy: od modlitwy i duchowej opieki. Leczenie i fachową troskę o chorych zostawiamy specjalistom i odpowiednim służbom, a naszą modlitwą obejmujemy wszystkich. – tłumaczy ks. Nowak.

Dokładnie o 15.00 – w godzinie śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, w Godzinie Miłosierdzia – ks. Mirosław Nowak z najwyższej galerii kościelnej wieży pobłogosławił miasto Radom relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Błogosławieństwu towarzyszył śpiew suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Po błogosławieństwie relikwiarz został umieszczony we wschodnim oknie wieży, skąd jest widoczny dla przechodniów. Warto zatem, przechodząc ul. Żeromskiego czy Rwańską, zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na szczytowe okna wieży kościoła farnego i na umieszczone tam relikwie Drzewa Krzyża Świętego, i odmówić choćby krótką modlitwę: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami…”.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.