Radomskie „Spotkania z Ikoną”

1061
Prowadzącymi warsztaty są Aleksandra Pabich (z lewej) i ks. Grzegorz Tęcza. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

„Spotkania z Ikoną” – to motto, które gromadzi grupę radomskich ikonopisów. Spotykają się w Katolickim Licem im. św. Filipa Neri w Radomiu.

Grupa zaczęła się tworzyć w 2013 roku, po wystawie „Drogi Ikony” w kościele pw. Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu, a zorganizowanej w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.

– Słowa psalmisty: „Szukam o Panie Twego Oblicza” (Ps 27, 8), są dla nas inspiracją do wchodzenia w duchowy świat, by odkrywać głębię, czyli nie tylko piękno wizerunku czy poznawanie techniki, tempery jajecznej, zachowując w ten sposób kanon ikonograficzny. Medytując słowo Boże i kontemplując ikonę przygotowujemy się do osobistego pochylenia się nad deską, by zapisywać na niej pędzlem i kolorami prawdę o Bogu, Maryi i Świętych. – mówi ks. Grzegorz Tęcza,

W skład grupy wchodzą osoby, które rozpoczęły „drogę ku światłu ikony” w Warszawie, pod kierunkiem o. Jacka Wróbla SJ, założyciela „Drogi Ikony”. Są wśród nich profesjonaliści i amatorzy, a do grupy dołączają uczestnicy kolejnych edycji warsztatów ikonopisania. Prowadzącymi warsztaty są Aleksandra Pabich i ks. Grzegorz Tęcza, a odbywają się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu.

– Od 2014 r. przeprowadziliśmy 10 edycji tych warsztatów. Zajęcia prowadzimy na trzech poziomach: Mandylion, Pantokrator i ikona maryjna. Obecnie zakończyliśmy warsztaty III stopnia: Ikona Matki Bożej; trwały od 16 listopada ub. roku do 1 lutego, a wzięło w nich udział 11 osób. Teraz przygotowujemy się do kolejnego, podstawowego kursu: Ikony Oblicza Jezusa. – mówi ks. Tęcza.

Więcej informacji nt. „Spotkań z ikoną” i kolejnych warsztatów, które rozpoczną się pod koniec lutego na stronie: www.ikony.radom.pl (kontakt: +48 602 182 378; ikonyradom@gmail.com).

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.