Rekolekcje z ojcem Johnem Bashoborą w Radomiu

2916
o. John Bashobora. Foto: ks. Z. Niemirski / FOTO Gość

W czwartek, 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w hali Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu odbędą się jednodniowe rekolekcje ewangelizacyjne. Spotkanie pod hasłem „Strumienie wody żywej…” poprowadzi ojciec John Bashobora, misjonarz z Ugandy. Wydarzenie organizuje Fundacja Płomień Eucharystyczny z Jedlni koło Pionek.

Rekolekcje są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiary, ale również tych, którzy poszukują obecności Boga w swoim życiu. Hasłem spotkania jest werset z Ewangelii według świętego Jana „Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,38). W programie wydarzenia jest Msza Święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz konferencje i modlitwy, prowadzone przez znanego kapłana z Ugandy. Więcej na temat rekolekcji na stronie www.eucharystycznyplomien.pl.


Na budowę kaplicy

Jednodniowe spotkanie modlitewne organizuje Fundacja Płomień Eucharystyczny, a udział w nim jest również formą wsparcia dla budowanej przez nią jedynej w diecezji radomskiej Kaplicy Wieczystej Adoracji imienia świętego Jana Pawła II. Powstaje ona w miejscowości Jedlnia Kolonia koło Pionek, tuż przy Puszczy Kozienickiej. Będzie to miejsce całodobowej adoracji Pana Jezusa, do którego będzie mógł przyjść każdy zainteresowany. Oprócz tego będzie tam udzielane poradnictwo duchowe dla rodzin i osób w kryzysie. Obecnie zbierane są fundusze na kolejne prace wykończeniowe.

Fundacja zaprasza również na kolejne rekolekcje ewangelizacyjne:

  • we wrześniu br. będzie je głosił o. Józef Witko,
  • w grudniu br. – ks. Dominik Chmielewski,
  • w styczniu 2020 roku – ks. Michał Olszewski.

O rekolekcjoniście

Ojciec John Bashobora głosił już rekolekcje w Diecezji Radomskiej, między innymi w Skarżysku-Kamiennej, Pionkach i Jedlni, a w Radomiu był ostatnio 8 marca 2017 roku. Kapłan ma 72 lata, pochodzi z Ugandy w Afryce. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku, a następnie został skierowany na studia do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat z teologii duchowości. Tam przyłączył się do wspólnoty Odnowy Charyzmatycznej. Po powrocie do Ugandy, widząc wiele osieroconych dzieci, żyjących na ulicach, założył pierwszy sierociniec. Potem zaczął budować dla nich domy i szkoły. Obecnie wraz ze współpracownikami opiekuje się tysiącami sierot w całej Ugandzie.

Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. O. John od ponad 40 lat wygłasza rekolekcje ewangelizacyjne w wielu krajach świata, w wielkiej pokorze posługując wieloma charyzmatami.


Rozmowa z o. Bahsoborą: