Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu

2848

„Szczęśliwi młodzi, którzy macie czas, aby czynić dobro” – św. Filip Neri

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri jest koedukacyjną szkołą założoną przez Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w 1991 roku jako pierwsza szkoła katolicka w diecezji radomskiej. Sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona poświęcił Ojciec Św. Jan Paweł II w 1995 roku. To szkoła prywatna kładąca nacisk na wszechstronny rozwój wychowanków zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej. W tej chwili do liceum uczęszcza około 200 uczennic i uczniów.

Szkoła mieści się we własnym kameralnym budynku przy ulicy Grzybowskiej w Radomiu. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest szkolna kaplica, sala widowiskowa z zapleczem teatralnym, dobrze wyposażona sala do crossfitu i gimnastyki. Młodzież może korzystać z bogatego księgozbioru i filmoteki w bibliotece, saloniku rekreacyjnego i patio. Wszystkie sale lekcyjne mają dostęp do Internetu szerokopasmowego i nowoczesne tablice interaktywne.

Liceum osiąga bardzo wysokie wyniki edukacyjne. W ogólnopolskim rankingu została mu przyznana Złota Tarcza miesięcznika „Perspektywy” dla najlepszych placówek w kraju. Od wielu lat absolwenci szkoły uzyskują stuprocentową zdawalność na egzaminach maturalnych.

Charakterystyczna dla szkoły jest praca w małych grupach przedmiotowych i indywidualne podejście do ucznia. Wychowankowie cenią sobie bezpieczeństwo, rodzinną atmosferę i podmiotowe traktowanie. Szczególny nacisk położono na naukę języków obcych (zwiększona ilość godzin lektoratów, możliwość uzyskania certyfikatów:

 • FCE i CAE – język angielski
 • DSD – język niemiecki
 • DELF  – język francuski

Kształcenie odbywa się w klasach o profilach:

 • humanistycznym
  • język polski, historia, wos
 • matematycznym
  • matematyka i fizyka
  • matematyka i geografia  
  • matematyka i informatyka
 • biologicznym
  • biologia i chemia

Do powyższych kierunków dołączają:

 • języki obce
  • w lektoratach międzyoddziałowo
   • w wymiarze rozszerzonym
    • angielski /kontynuacja/
    • niemiecki /zaawansowany i od podstaw/
    • francuski /od podstaw /
    • hiszpański /od podstaw/
   • w wymiarze podstawowym
    • angielski
    • niemiecki
    • francuski
    • hiszpański
  • dwujęzykowym
   • angielski i [niemiecki od podstaw]  w wymiarze rozszerzonym
    • i geografia lub matematyka
   • angielski i [francuski od podstaw] w wymiarze rozszerzonym
    • i geografia lub matematyka
   • angielski i [hiszpański od podstaw] w wymiarze rozszerzonym
    • i geografia lub matematyka.

W szkole działa Teatr SCENE, który od 2004 roku osiąga sukcesy na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach teatralnych. Młodzież ma też możliwość zaangażowania w działalność chóru, Szkolnego Koła Caritas, wolontariatu, gazety szkolnej KLON, szkolnej akademii filmowej SzAFA, Koła Misyjnego, kół zainteresowań. Alternatywą dla klasycznych zajęć wychowania fizycznego są zajęcia taneczne, samoobrony, ścianka wspinaczkowa, basen, rajdy rowerowe i piesze, spływy kajakowe, obozy żeglarskie.


Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu


Tu jesteśmy: