Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu

4075

 „Szczęśliwi młodzi, którzy macie czas, aby czynić dobro” – św. Filip Neri

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri jest koedukacyjną szkołą założoną przez Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w 1991 roku jako pierwsza szkoła katolicka w diecezji radomskiej – w tym roku będzie obchodzić swoje trzydziestolecie. Sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona poświęcił Ojciec Św. Jan Paweł II w 1995 roku. To szkoła prywatna kładąca nacisk na wszechstronny rozwój wychowanków zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej. W tej chwili do liceum uczęszcza około 200 uczennic i uczniów.

Szkoła mieści się we własnym kameralnym budynku przy ulicy Grzybowskiej w Radomiu. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest szkolna kaplica, sala widowiskowa z zapleczem teatralnym, dobrze wyposażona sala do crossfitu i gimnastyki. Młodzież może korzystać z bogatego księgozbioru i filmoteki w bibliotece, saloniku rekreacyjnego i patio. Wszystkie sale lekcyjne mają dostęp do Internetu szerokopasmowego i nowoczesne tablice interaktywne.

Liceum osiąga bardzo wysokie wyniki edukacyjne. W ogólnopolskim rankingu została mu przyznana Srebrna Tarcza miesięcznika „Perspektywy” dla najlepszych placówek w kraju w roku 2020. Od wielu lat absolwenci szkoły uzyskują stuprocentową zdawalność na egzaminach maturalnych.

Charakterystyczna dla szkoły jest praca w małych grupach przedmiotowych i indywidualne podejście do ucznia. Wychowankowie cenią sobie bezpieczeństwo, rodzinną atmosferę i podmiotowe traktowanie. Szczególny nacisk położono na naukę języków obcych (zwiększona ilość godzin lektoratów, możliwość uzyskania certyfikatów:

 • FCE i CAE – język angielski
 • DSD – język niemiecki
 • DELF – język francuski

Kształcenie odbywa się w klasach o profilach:

 • humanistycznym
  • język polski, historia, wos

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

 • matematycznym
  • matematyka i fizyka
  • matematyka i geografia
 • biologicznym
  • biologia i chemia

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Klasy objęte patronatami UTH w Radomiu mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularnonaukowych organizowanych przez patronujące wydziały, a także włączać się w działalność istniejących tam organizacji studenckich i kół naukowych.

Do powyższych kierunków dołączają:

 • języki obce – w lektoratach, międzyoddziałowo do wyboru:
  • w wymiarze rozszerzonym
   • angielski /kontynuacja/
   • niemiecki
  • w wymiarze podstawowym
   • angielski
   • niemiecki
   • francuski
   • hiszpański

W szkole działa Teatr SCENE, który od 2004 roku osiąga sukcesy na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach teatralnych. Młodzież ma też możliwość zaangażowania w działalność chóru, Szkolnego Koła Caritas, wolontariatu, gazety szkolnej KLON, Koła Misyjnego, kół zainteresowań. Alternatywą dla klasycznych zajęć wychowania fizycznego są zajęcia w sali crossfit, samoobrony, basen, rajdy rowerowe i piesze, spływy kajakowe, obozy żeglarskie.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu