Katolickie Szkoły im. św. Filipa Neri w Radomiu

1749

„Szczęśliwi młodzi, którzy macie czas, aby czynić dobro” – św. Filip Neri

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri jest koedukacyjną szkołą założoną przez Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w 1991 roku jako pierwsza szkoła katolicka w diecezji radomskiej. Sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona poświęcił Ojciec Św. Jan Paweł II w 1995 roku. To szkoła prywatna kładąca nacisk na wszechstronny rozwój wychowanków zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej. W tej chwili do liceum i szkoły podstawowej uczęszcza około 300 uczennic i uczniów, co stanowi 12 klas.

Szkoła mieści się we własnym kameralnym budynku przy ulicy Grzybowskiej w Radomiu. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest szkolna kaplica, sala widowiskowa z zapleczem teatralnym, dobrze wyposażona sala do crossfitu i gimnastyki. Młodzież może korzystać z bogatego księgozbioru i filmoteki w bibliotece, saloniku rekreacyjnego i patio. Wszystkie sale lekcyjne mają dostęp do Internetu szerokopasmowego i nowoczesne tablice interaktywne.

Liceum osiąga bardzo wysokie wyniki edukacyjne. W ogólnopolskim rankingu rokrocznie przyznawana jest mu Srebrna Tarcza miesięcznika „Perspektywy” dla najlepszych placówek w kraju. Od wielu lat absolwenci szkoły uzyskują stuprocentową zdawalność na egzaminach maturalnych.

Charakterystyczna dla szkoły jest praca w małych grupach przedmiotowych i indywidualne podejście do ucznia. Wychowankowie cenią sobie bezpieczeństwo, rodzinną atmosferę i podmiotowe traktowanie. Szczególny nacisk położono na naukę języków obcych (zwiększona ilość godzin lektoratów, możliwość uzyskania certyfikatu DSD na poziomie C1).

Kształcenie odbywa się w klasach o profilu:

  • humanistycznym
  • matematyczno-geograficznym
  • matematyczno-fizycznym
  • biologiczno-chemicznym (pod patronatem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie)

W szkole działa Teatr SCENE, który od 2004 roku osiąga sukcesy na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach teatralnych. Młodzież ma też możliwość zaangażowania w działalność chóru, Szkolnego Koła Caritas, wolontariatu, gazety szkolnej KLON, szkolnej akademii filmowej SzAFA, Koła Misyjnego, kół zainteresowań. Alternatywą dla klasycznych zajęć wychowania fizycznego są zajęcia taneczne, samoobrony, ścianka wspinaczkowa, basen, rajdy rowerowe i piesze, spływy kajakowe, obozy żeglarskie.


Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri

Kontakt:

ul. Grzybowska 22
26-600 Radom
woj. mazowieckie

T.1: +48 363 95 96
T.2: +48 363 06 61

E: kloneri@klo.radom.pl
W: www.klo.radom.pl

Znajdź nas na FB: Katolickie Szkoły im. św. Filipa Neri w Radomiu 

Tu jesteśmy: