Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

1576

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu przyjmuje kandydatów pragnących poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie.

Tych, którzy odczytują w sobie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu (Radom; ul. Młyńska 23/25) z następującymi dokumentami:

  • podanie do księdza rektora seminarium,
  • życiorys,
  • metryka chrztu i bierzmowania,
  • świadectwo dojrzałości (w przypadku konieczności poprawki matury, świadectwo dojrzałości można dostarczyć do 30 września 2020),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • opinie księdza proboszcza i katechety,
  • ksero dowodu osobistego,
  • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
  • 4 fotografie (podpisane).

Czas zgłoszeń: do 18 września 2020 r.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można:

Zapraszamy

ks. dr Jarosław Wojtkun
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu