Rekrutacja do Instytutu Teologicznego w Radomiu

1130
Katecheza pokazowa. Studia z katechetyki. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu, który działa pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:

 • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);
 • uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
 • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Ponadto w roku akademickim 2018/2019 proponujemy również 3-semestralne podyplomowe studia – Wychowanie do życia w rodzinie, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.

Zajęcia odbywają się co tydzień w piątki i soboty.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie,
 • ankieta (do pobrania na stronie http://itradom.eu/),
 • życiorys,
 • świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
 • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
 • trzy zdjęcia (studia magisterskie), dwa zdjęcia (studia podyplomowe),
 • ksero dokumentu tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów – odpis oraz ksero (studia podyplomowe),
 • informacja o podstawowym źródle utrzymania kandydata,
 • zaświadczenie lekarskie, opłata wpisowa: 85 zł.

Dokumenty można składać od 15 maja do 15 września 2018 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1).

Więcej informacji można uzyskać:

Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Teologicznego w Radomiu
i Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezji Radomskiej


Do pobrania: