Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

1101

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu przyjmuje kandydatów pragnących poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie. Tych, którzy odczytują w sobie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu z następującymi dokumentami:

 • podanie do księdza rektora seminarium,
 • życiorys,
 • metryka chrztu i bierzmowania,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • opinie księdza proboszcza i katechety,
 • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • 4 fotografie (podpisane).

Czas zgłoszeń:

 • I termin – do 7 lipca 2021 r.
 • II termin – do 18 września 2021 r.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym:

 • ul. Młyńska 23/25; Radom,

a także:

Zapraszamy.

Ks. Jarosław Wojtkun
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu