Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

198

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu przyjmuje kandydatów pragnących poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie. Tych, którzy odczytują w sobie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu z następującymi dokumentami:

  • podanie do księdza rektora seminarium,
  • życiorys,
  • metryka chrztu i bierzmowania,
  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • opinie księdza proboszcza i katechety,
  • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • 4 fotografie (podpisane).

Czas zgłoszeń: do 7 lipca 2021 r.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym:

  • ul. Młyńska 23/25; Radom,

a także:

Zapraszamy.

Ks. Jarosław Wojtkun
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu