Rezurekcja 2021. Nieść radość ze Zmartwychwstania Pańskiego

575
Msza św. rezurekcyjna. Foto: R. Mizera / Radio Plus Radom

Bp Marek Solarczyk przewodniczył procesji i Mszy św. rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania w kościele pw. Chrystusa Kapłana przy radomskim seminarium duchownym. Parafia ta jest kolejną stacją w ramach trwającego od 25 marca dzieła modlitwy w intencji powołań.

– Każdy z nas staje dzisiaj w Wielkanoc 2021 roku z historią i doświadczeniem naszego  życia. Tak jak Chrystus – Jan to zapisał w swojej Ewangelii – kiedy tłumaczył tajemnicę swojej jedności z Ojcem i tajemnicę prowadzenia uczniów, a potem wszystkich innych do Ojca, mówił: „Jestem Drogą, i Prawdą i Życiem”. W tym świetle to zupełnie wyjątkowo brzmi. Na naszych drogach tyle jest wyjątkowych spotkań, tyle jest wyjątkowych darów, tyle jest tajemnic obecności Boga, tajemnic naszych ludzkich spraw i wyborów, tajemnic tego wszystkiego, co jest również naszą tęsknotą i pragnieniami. I szukamy w tym wszystkim jasności, prawdy, próbujemy się w tym odnaleźć i ostatecznie stajemy wobec tej tajemnicy Zmartwychwstania, która przede wszystkim jest znakiem i darem życia. – mówił ksiądz biskup Marek Solarczyk w homilii.

Bp Solarczyk przypominał również diecezjalną modlitwę o powołania, która rozpoczęła się 25 marca i będzie trwała do 25 kwietnia, do Niedzieli Dobrego Pasterza. Parafia Chrystusa Kapłana, na terenie której znajduje się radomskie seminarium, w Wielkanoc włączyła się w to dzieło.

– Dzisiaj nasza wspólnota: parafialna, również i alumnów, ale i moja – jesteśmy tutaj razem – jest włączona w to wielkie dzieło i chcemy je zawierzać. Dzisiaj stajemy z taką intencją i z takim pragnieniem, i z doświadczeniem takiej również tajemnicy naszego życia związanego z naszym Kościołem radomskim i z tymi, którzy będą chcieli być opiekunami tej tajemnicy życia i Zmartwychwstania. – dodał biskup.

W homilii wypowiedział również życzenia:

– Życzę każdemu z nas, aby ta dzisiejsza Wielkanoc, ta Eucharystia, była umocnieniem, aby była tą wielką tajemnicą Bożej mocy, która dotknie każdego z nas. Głęboko wierzę, że każdy z nas, przeżywając ten Wielki Post, przeżywając to Triduum, stając dzisiaj w tej Eucharystii, staje z wielką prośbą i nadzieją, że to będzie czas naszej bardzo osobistej bliskości z Bogiem: Jego życia, które nas umocni i z nas uczyni świadków… Abyśmy nieśli tę wrażliwość na to co Boże. Abyśmy potrafili innym pomagać zachować tę wrażliwość. Aby to co Pan Bóg ofiarowuje i realizuje było zawsze przez nas i przez innych przyjęte i rozwinięte, a wtedy zawsze z Jego mocą przyniesie Jego owoce. – zakończył Biskup Radomski.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

W południe bp Marek Solarczyk przewodniczył Mszy św. w radomskiej katedrze, którą celebrował w intencji Diecezji Radomskiej.


Zdjęcia: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Msza św. rezurekcyjna. Foto: R. Mizera / Radio Plus Radom