Nocne czuwanie przy symbolach ŚDM

759

W kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Jadwigi w Radomiu odbyło się nocne czuwanie przy symbolach ŚDM. Modlitwę rozpoczął bp Marek Solarczyk.

– Wszechmogący Boże, uwielbiamy Cię. Dziękujemy za ten wyjątkowy czas jaki nam ofiarowałeś tej nocy, w tej tajemnicy symboli Światowych Dni Młodzieży. Wielu z nas miało okazje trwać przy nich 5 lat temu, w oczekiwaniu na Światowe Dni Młodzieży w naszych diecezjach i w Krakowie. Wielu gromadziło się przy tych symbolach w poprzednich edycjach; może są tu i tacy, którzy byli 30 lat temu na Jasnej Górze i wcześniej. Tajemnica Kościoła, tajemnica wiary, tajemnica młodości, która się nie kończy, bo jest świadectwem wrażliwości na Boga, jest świadectwem wielkiej gotowości i odwagi, aby pójść z Nim w życie… Maryjo, Opiekunko Ludu Rzymskiego, ale i nasza Matko! Zawierzamy Ci szczególnie młodych, skupionych tu w Duszpasterstwie Akademickim… Ale poprzez tę wspólnotę  również wszystkich młodych naszej diecezji, skupionych w tak wielu różnych wspólnotach, stających z oddaniem, z otwartością, z przeżyciem, że Kościół jest ich domem. Zawierzamy wszystko to, co się będzie dokonywało w nowym roku duszpasterskim – i tym związanym z nauką w szkołach, i tym co będzie się wydarzało w nowym roku akademickim, i tym co jest wyrażone w życiu, powołaniu każdego młodego. Prosimy, aby ten czas nawiedzenia, modlitwy, refleksji był czasem umocnienia tego co Twoje w nas.

Nocne czuwanie zakończyło się Mszą świętą o godz. 6.30. Eucharystii przewodniczył ks. Adrian Jakubiak, duszpasterz akademicki i asystent KSM, a homilię wygłosił ks. Mariusz Wilk, dyrektor Biura Krajowego Światowych Dni Młodzieży.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.