#RodzinnaMajówka – 13 maja. Relacje Trójcy Świętej wzorem wszelkich relacji rodzinnych

608

Pieśń na rozpoczęcie: Różańcowa Pani nieba, ziemi…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 13: Relacje Trójcy Świętej wzorem wszelkich relacji rodzinnych

Miłość istniejąca między Ojcem, Synem i Duchem Świętym rozlewa się także na nas samych, na małżonków i ich dzieci. My jesteśmy kochani w ten sam sposób przez Boga. Oznacza to, że Bóg kocha nas miłością hojną, wyprzedzającą, pełną poświęcenia i gotową do dialogu… [fragment]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon …


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.