#RodzinnaMajówka – 17 maja. Nie na uwięzi. Małżeńskie i rodzinne więzi

537

Pieśń na rozpoczęcie: Królowej Anielskiej śpiewajmy…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 17: Nie na uwięzi. Małżeńskie i rodzinne więzi.

Każdy człowiek, który wkracza w życie małżeńskie, wraz ze współmałżonkiem – oblubieńcem lub oblubienicą, tworzy więzi. Proces kształtowania więzi w życiu małżeńskim i rodzinnym nigdy się nie kończy. Trzeba także zaznaczyć, że więź między małżonkami znacząco wpływa na więzi rodzinne. [… ] Małżeńskie i rodzinne więzi jako elementy scalające najbliższe sobie osoby wymagają dużego trudu i wysiłku, który podejmowany we wzajemnej współpracy, pozwala cieszyć się codzienną miłością i pogłębiać ją we wszystkich jej płaszczyznach. [fragment] (opr. Kamila Rzepka)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.