#RodzinnaMajówka – 2 maja. Miłość jako postawa całożyciowa

824

Pieśń na rozpoczęcie: Chwalcie łąki umajone..

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 2: Miłość jako postawa całożyciowa 

Miłość to pierwsze i najważniejsze słowo przysięgi małżeńskiej. Małżeństwo stanowi dla małżonków drogę do świętości, która daje im najlepsze warunki do wzrastania w miłości Boga i bliźniego, aż do pełnego zjednoczenia ze Stwórcą… [fragment]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie:

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.