Tęsknota seminarium

861
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Nasze seminarium tęskni za klerykami, którzy wstąpili do niego wcześniej i są tu już domownikami, jak też za tymi, którzy zdecydują się wstąpić na pierwszy rok. – mówi ks. Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza (3.05) przeżywamy 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Dla radomskiego seminarium duchownego Niedziela Dobrego Pasterza to zawsze szczególny dzień.

– Jest to ważny dzień, ponieważ w bliskości terminu rekrutacji na I rok uświadamiamy sobie tym bardziej potrzebę modlitwy o powołania. Że dar powołań nie jest efektem naszych tylko starań, ale właśnie dar, o który mamy prosić. „Proście Pana Żniwa”. – mówi ks. Jarosław Wojtkun.

Papież Franciszek w okolicznościowym liście na 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania przypomniał cztery słowa związane z powołaniem: smutek, wdzięczność, odwaga i uwielbienie.

– Brak wspólnoty wiąże się ze smutkiem. Jesteśmy pozbawieni możliwości bezpośrednich kontaktów z innymi, to okoliczność nienaturalna dla człowieka, ale jest też okazją odkrywania tych obszarów, których dotąd nie zauważaliśmy, i za to należy się wdzięczność. Odwagi wymaga pielęgnowanie nadziei, że to co przeżywamy ma sens, i zaowocuje w czasie, kiedy już wrócimy do w miarę normalnego funkcjonowania. – mówi ks. Wojtkun.

W Niedzielę Dobrego Pasterza alumni i profesorowie rozjeżdżają się w tym dniu w różne części diecezji do wyznaczonych parafii. Ważnym elementem jest wspólnie przeżywana Eucharystia oraz spotkania z grupami parafialnymi (m.in. z Kołami Żywego Różańca, Oazą, Służbą Liturgiczną), a także z młodzieżą klas maturalnych. Podczas tych spotkań klerycy opowiadają o seminarium, formacji do kapłaństwa oraz o odczytywaniu drogi powołania. W tym roku „niedziela seminaryjna” będzie wyglądać inaczej.

– Tym razem mieliśmy jechać do dekanatów Opoczno i Pionki, w ale jest to oczywiście dzień modlitw o powołania w każdej parafii. Do tych dekanatów mieliśmy jechać w ramach cyklicznie odwiedzanych wszystkich parafii według poszczególnych dekanatów. Czynimy to już od 14 lat, jest to zatem już trzeci cykl odwiedzanych parafii. Klerycy są w swoich parafiach rodzinnych i w niedzielę mają podzielić się w czasie Mszy św. krótkim świadectwem powołania. W ramach dostępnych w obecnej sytuacji warunków. – mówi ksiądz rektor.

Alumni przebywają w swoich rodzinnych domach z powodu panującej epidemii koronawirusa. To sytuacja niezwykła również dla samego miejsca jakim jest seminaryjny gmach. W jego trzydziestoletniej historii to pierwsze dwa miesiące, w czasie których nie ma w nim żadnego kleryka. Mimo zaistniałej sytuacji formacja nadal trwa, a seminarium – choć w okrojonej formie – funkcjonuje. Wykłady prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem internetu, zaś w formacji duchowej pomagają księża proboszczowie.

– Odbywają się spotkania rocznikowe on-line z ojcami duchownymi i opiekunami roczników na platformie Cisco Webex. W każdy poniedziałek na tej samej platformie prowadzone są „kręgi biblijne”. Ponadto prowadzimy też regularne rozmowy indywidualne na WhatsAppie, czy przez Skype’a. W ostatnią sobotę np. odbyłem taką rozmowę z każdym kandydatów do diakonatu. Również wykłady prowadzone są „zdalnie” za pomocą platform do zdalnego nauczania, czy przez Cisco; niektórzy wykładowcy przesłali klerykom materiały do pracy własnej. Dzisiaj choćby V rok miał ze mną już indywidualne sprawdzenie wiedzy na WhatsAppie. W formację kleryków zaangażowani są też księża proboszczowie z parafii pochodzenia kleryków, którym dziękujemy za pomoc. – opowiada ks. Wojtkun.

Pan Bóg powołuje również w czasie pandemii, a Niedziela Dobrego Pasterza to dobry czas do zastanowienia się nad drogą życia. Ks. Jarosław Wojtkun zaprasza kandydatów do kapłaństwa do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

– Kościół was potrzebuje, jesteście potrzebni Kościołowi, który Jezus ustanowił jako narzędzie zbawienia. Niezależnie od czasu, czy jest to czas łatwy czy trudny, w porę i nie w porę. Zawsze. Bóg potrzebuje człowieka, aby przez niego mógł dalej ludziom udzielać swoich darów. Księża proboszczowie wielokrotnie mówią swoim parafianom, że tęsknią za nimi w tym czasie separacji. Nasze seminarium tęskni za klerykami, którzy wstąpili do niego wcześniej i są tu już domownikami, jak też za tymi, którzy zdecydują się wstąpić na pierwszy rok. – dodaje ks. Jarosław Wojtkun i zachęca do modlitwy o powołania.

Modlitwa o powołania:

Jezu Chryste
Władco historii
i Panie ludzkich losów,
Przemów do młodych słowami błogosławieństw,
spójrz na nich z miłością,
pociągnij ich swoim pięknem,
uwolnij od lęku
i napełnij ufnością,
a wezwanych umocnij,
aby nie zabrakło nam ludzi,
którzy, jako Twoi przyjaciele
pokażą nam Ciebie
i będą solą ziemi
i światłością świata. Amen