#RodzinnaMajówka – 25 maja. Relacje z teściami

661

Pieśń na rozpoczęcie: Matko, Tyś naród Polski…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 25: Relacje z teściami

Relacje z teściami stanowią trudność dla wielu młodych małżonków. Trudności te niejednokrotnie wynikają z braku podejmowania konstruktywnej rozmowy, czy umiejętnego stawiania granic i wypowiadania swojego własnego zdania. Dla rodziców ślub ich dzieci stanowi szczególne wydarzenie w życiu. Tak, bo córka, syn odchodzi. Co prawda niedaleko, bo wróci, aby rodzice – już jako dziadkowie zajęli się wnukami. Niedaleko, bo zadzwoni do nich powiedzieć co u nich. Nie tak daleko, bo zjedzą nie raz wspólnie obiad, spędzą święta, razem wyjadą na wycieczkę. Jednak na tyle daleko, że… [fragment] (oprac. Joanna i Mariusz Kurek)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.