#RodzinnaMajówka – 26 maja. Rola dziadków w rodzinie i relacje z nimi

466

Pieśń na rozpoczęcie: Zawitaj Królowo Różańca Świętego…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 26: Rola dziadków w rodzinie i relacje z nimi

Dziadkowie odgrywają ogromną rolę w rodzinie a przede wszystkim w dzieciństwie. Zdajemy sobie sprawę, że to dziadkowie byli z nami zawsze kiedy trzeba było wyjść np. na plac zabaw, pójść do kościoła; kiedy rodzice nie chcieli kupić zabawki lub słodyczy, to właśnie najczęściej robili dziadkowie. Dzieci z reguły uwielbiają swoich dziadków. Popularne jest stwierdzenie, że „rodzice wychowują dzieci, a dziadkowie je rozpieszczają” … [fragment] (oprac. Bożena Mizera)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.