#RodzinnaMajówka – 24 maja. Rola macierzyńskiej miłości w życiu chłopca

589

Pieśń na rozpoczęcie: Matko Najświętsza…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 23: Rola macierzyńskiej miłości w życiu chłopca

Być matką dla swojego syna to być przede wszystkim kobietą, która niesie pierwszy i zapadający głęboko w sercu wzór. To jakby pisanie pewnego kodu, wokół którego kręci się potem świat młodego chłopaka i mężczyzny. Jeżeli matka okazuje chłopcu czułość i zainteresowanie, chętnie z nim rozmawia i odpowiada na nurtujące pytania, jeżeli on wie, że zawsze może przyjść do matki po radę, że ona go nie wyśmieje, nie obgada na Bogu, to wówczas mama staje się dla niego kobietą godną zaufania. Jej macierzyńska miłość, uzupełniona o te walory pozwoli w przyszłości podejmować chłopcu dojrzałe decyzje, ponieważ jako dziecko otrzymał odpowiednią „dozę” miłości i podobnej kobiety będzie szukał w swoim życiu na żonę.. [fragment] (oprac. Kamila Rzepka)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.