#RodzinnaMajówka – 28 maja. Problemy rodzin zrekonstruowanych

524

Pieśń na rozpoczęcie: Do Ciebie, Matko, Szafarko łask…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 28: Problemy rodzin zrekonstruowanych

Rodzina zrekonstruowana nazywana także wielorodzinną, czy patchworkową powstaje w wyniku ponownego zakładania rodzin przez jednego lub oboje rodziców po rozwodzie, bądź śmierci jednego ze współmałżonków. Składa się z dwójki partnerów posiadających dzieci ze swoich poprzednich związków i często również dziecko z nowego związku. Rodziny takie narażone są na różne problemy. Wszystkie one biorą się z błędów popełnianych przez osoby dorosłe (rodziców)… [fragment]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.