«Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6,8)

1500
Święcenia prezbiteratu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sobotę, 30 maja br., o godz. 10.00 w katedrze radomskiej czterech diakonów przyjmie sakrament kapłaństwa w stopniu prezbiteratu z rąk Biskupa Henryka Tomasika .

– Dzieląc się radością, jaką nas obdarzył Pan, powołując do kapłaństwa, pragniemy zaprosić na uroczystość święceń kapłańskich, które przyjmiemy przez posługę Jego Ekscelencji Ks. Bp. Henryka Tomasika 30 maja 2020 roku o 10.00 w kościele katedralnym w Radomiu” – napisali w zaproszeniu diakoni.

[AKTUALIZACJA] W związku z ograniczeniami związanymi z trwającą epidemią koronawirusa, w Mszach św. w radomskiej katedrze może uczestniczyć 105 osób. Zatem w uroczystości będą mogli uczestniczyć tylko najbliższe rodziny kandydatów do święceń. 

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia: od 30 maja zniesione zostają obostrzenia dotyczące limitu wiernych w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.

Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć duchowo w modlitwę informujemy, że będzie prowadzona transmisja uroczystości na stronach Diecezji Radomskiej i katedry oraz na facebookowym profilu radomskiego seminarium. [link do transmisji]

Mottem przyświecającym nowym kapłanom są słowa zaczerpnięte ze starotestamentalnej Księgi Proroka Izajasza: „I usłyszałem Głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»” (Iz 6,8).

A oto kilka informacji o przyszłych kapłanach:

 • Dk. Michał Kopciński
  • Parafia pochodzenia: pw. św. Stefana w Radomiu (os. Idalin; Dekanat Radom-Wschód)
  • Motto: „Tak, Ojcze” (Mt 11, 26)
  • Temat pracy magisterskiej: „Teologia Triduum Paschalnego w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI” – promotor: ks. prof. dr. hab. Marek Jagodziński

 • Dk. Paweł Łęcki
  • Parafia pw. św. Mikołaja w Wysokiej (Dekanat Szydłowiecki)
  • Motto: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6, 14)
  • Temat pracy magisterskiej: „Miłość małżeńska i rodzinna w świetle adhortacji Amoris laetitia” – promotor: Ks. dr Jarosław Wojtkun

 • Dk. Michał Nachyła
  • Parafia pw. św. Stefana w Radomiu (os. Idalin; Dekanat Radom-Wschód)
  • Motto: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim” (Iz 43, 1)
  • Temat pracy magisterskiej: „Obraz katechety na podstawie badań ankietowych młodzieży w wybranych szkołach ponadpodstawowych w Radomiu” – promotor: ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

 • Dk. Łukasz Szymański
  • Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu (Dekanat Radom-Północ)
  • Motto: „A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20)
  • Temat pracy magisterskiej: „Teologia prezbiteratu według Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” – promotor: ks. prof. dr. hab. Marek Jagodziński