Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Ks. Romana Kotlarza

2333
I sesja w procesie beatyfikacyjnym Sł. B. Ks. Romana Kotlarza

– W procesie beatyfikacyjnym stajemy przed tajemnicą działania Pana Boga w sercu człowieka. Odkrywanie heroiczności cnót kandydata na ołtarze oraz ukazywanie prawdy o jego męczeństwie wymaga żmudnej i odpowiedzialnej pracy. – powiedział Biskup Radomski w czasie I sesji procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Romana Kotlarza. [GALERIA]

Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego Ks. Romana Kotlarza – proboszcza w podradomskim Pelagowie, niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu, odbyło się dziś 1 grudnia w katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, a homilię wygłosił bp Henryk Tomasik. Mszę św. koncelebrowali m.in. bp Krzysztof Nitkiewicz (Biskup Sandomierski), abp Stanisław Nowak (emerytowany arcybiskup częstochowski), biskupi pomocniczy Diecezji Radomskiej: bp Adam Odzimek i bp Piotr Turzyński oraz licznie zgromadzeni kapłani z Diecezji Radomskiej i Sandomierskiej, a także koledzy z roku studiów ks. Kotlarza. Wśród wiernych świeckich obecnych na Mszy św. była bliska rodzina ks. Kotlarza, przedstawiciele parafii z rodzinnych Koniemłotów i Pelagowa, w której był proboszczem.

Słowa powitania wypowiedział bp Henryk Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, powitanie:

 

W homilii bp Tomasik zwrócił uwagę na Osobę Ducha Świętego, który kształtuje w człowieku postawę świadka Chrystusa. Przywołał przy tym świętych i błogosławionych.

– Panu Bogu dziękujemy za wszystkich świadków wiary. Dziękujemy za to, że poddali się działaniu Ducha Świętego. Dziękujemy za Św. Kazimierza Królewicza, Patrona naszej Diecezji. Za Bł. Władysława z Gielniowa. Za Bł. Ks. Kazimierza Grelewskiego, Bł. Ks. Stefana Grelewskiego, Bł. Ks. Franciszka Rosłańca, Bł. Ks. Bolesława Strzeleckiego, Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego. Dziękujemy za Sługę Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego i Sługę Bożą Kazimierę Gruszczyńską. Dzisiaj także pochylamy się nad historią pracy duszpasterskiej, świadectwem i ofiarą życia Księdza Romana Kotlarza. „Ksiądz musi zaprzestać” – ostrzegano odważnego duszpasterza z Pelagowa. Był wierny swojej misji, o której pisał do Ks. Prymasa Wyszyńskiego, że o 9.35 znalazł się „świadomie i dobrowolnie w ogromnej rzeszy strajkujących”. Do tych wydarzeń nawiązał Św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Radomiu: „Podczas dzisiejszych odwiedzin zatrzymam się przy kamieniu- pomniku z napisem: „Pamięci ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976”. … Kosztowały one wiele ofiar, aresztowań, upokorzeń, tortur (zwłaszcza praktykowanych pod nazwą „ścieżki zdrowia”), śmierci (między innymi jednego z sandomierskich duszpasterzy)”. Modlimy się dzisiaj o beatyfikację, jeżeli będzie taka wola Boża, Księdza Romana Kotlarza. – powiedział bp Henryk Tomasik w homilii [pełny tekst homilii].

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Sesja inauguracyjna

Po Mszy św. odbyła się pierwsza sesja procesu beatyfikacyjnego, w czasie której zostali przedstawieni i złożyli przysięgę członkowie specjalnego Trybunału. W jego skład weszli:

  • Delegat Biskupa – ks. kan. dr Marek Polak, Oficjał Sądu Biskupiego w Radomiu;
  • Promotor Sprawiedliwości – ks. prał. Marek Fituch, Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Radomiu;
  • Notariusz – ks. Sławomir Szustak, Sędzia Sądu Biskupiego w Radomiu;
  • Notariusz pomocniczy – ks. dr Mariusz Wilk, Obrońca Węzła Małżeńskiego i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.
  • Notariuszem Pierwszej Sesji był ks. dr Tomasz Herc – Notariusz Kurii Diecezjalnej i Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Przysięgę złożył również bp Henryk Tomasik oraz ustanowieni Postulatorzy:

  • Postulator – ks. prał. Edward Poniewierski, Wikariusz Generalny,
  • Wicepostulator – ks. prał. Albert Warso z Rzymu, z watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

– W procesie beatyfikacyjnym stajemy przed tajemnicą działania Pana Boga w sercu człowieka. Odkrywanie heroiczności cnót kandydata na ołtarze oraz ukazywanie prawdy o jego męczeństwie wymaga żmudnej i odpowiedzialnej pracy. W poczuciu odpowiedzialności przed Panem Bogiem za to ważne dzieło złożymy przysięgę, przewidzianą przez prawo kościelne. Biskup Diecezjalny złoży tę przysięgę na Krzyż Pektoralny, zaś Członkowie Trybunału i Postulatorzy uczynią to kładąc rękę na księdze Ewangelii. Po wypowiedzeniu słów przysięgi składający ją, złożą swoje podpisy pod jej tekstem. – powiedział przed złożeniem przysięgi Biskup Radomski.

Wypełniając normy prawa kanonizacyjnego Biskup Tomasik mianował również Teologów Cenzorów oraz powołał Komisję Historyczną, której przewodniczącym został ks. dr Szczepan Kowalik, a członkami: ks. dr Rafał Piekarski i Pan dr Arkadiusz Kutkowski z Instytutu Pamięci Narodowej.

Z życiorysem ks. Romana Kotlarza zapoznał wszystkich ks. Edward Poniewierski.

Ks. Edward Poniewierski, życiorys [oficjalny tekst życiorysu]

 

Na zakończenie Bp Henryk Tomasik zawierzył rozpoczynający się dziś proces beatyfikacyjny Księdza Romana Kotlarza Matce Bożej – Królowej Męczenników i Opiekunce, czczonej w naszym Kościele Katedralnym i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.


Oficjalny tekst modlitwy
o uzyskanie łask
za przyczyną sługi Bożego ks. Romana Kotlarza:

Miłosierny Boże, Rządco i Panie narodów, uwielbiamy Cię za życie i gorliwą posługę kapłańską ks. Romana Kotlarza. Dziękujemy za jego „łaknienie i pragnienie sprawiedliwości”, za pomoc niesioną potrzebującym, za odważną obronę praw Bożych i ludzkich, za towarzyszenie prześladowanym oraz za głoszenie z zapałem Ewangelii, aż do ofiary z samego siebie. Niech przykład jego miłości, zwyciężającej nienawiść, stanie się dla nas i kolejnych pokoleń światłem i wzorem do naśladowania.

Udziel mi za jego przyczyną łaski ………………….., o którą pokornie proszę, a Sługę Twego, ks. Romana Kotlarza, racz wynieść do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ks. Roman Kotlarz na ołtarze