Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej wznawia przyjmowanie interesantów

1462
Ks. Marek Polak, Oficjał Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ks. Marek Polak, oficjał Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej, informuje, że od dnia 11 maja Sąd wznawia przyjmowanie interesantów. Podaje też zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, celem uniknięcia niebezpieczeństwa zarażenia, uprzejmie prosimy petentów o zachowanie następujących zasad:

 1. Zachowujemy zasady i zalecenia wydane przez organy władzy państwowej.
 2. Prosimy o odpowiedzialne podchodzenie do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa własnego a także innych osób. Dlatego też osoby dostrzegające u siebie symptomy zarażenia koronawirusem lub też zobowiązane do kwarantanny prośmy o kontaktowanie się z Sądem drogą telefoniczną lub e-mailową.
 3. Zachowując możliwość dostarczenia pism czy dokumentów procesowych, przez osoby zdrowe, bezpośredniego do kancelarii Sądu zalecamy przesyłanie ich drogą pocztową.
  • Adres pocztowy:
   • ul. Malczewskiego 1; 26-610 Radom
 4. Do Sądu przybywa tylko osoba zainteresowana, bez osób towarzyszących.
 5. Petenci mają obowiązek noszenia na ustach i nosie maski ochronnej lub przyłbicy, a na rękach rękawiczek. Osoby nie posiadające tegoż zabezpieczenia nie będą przyjmowane.
 6. W oczekiwaniu na wejście do kancelarii Sądu lub na przesłuchanie prosimy o zachowanie odległości 2 m pomiędzy poszczególnymi osobami.
 7. Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prawnego oraz pisemnie poinformowane o prawie do skorzystania z publikacji akt procesowych prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z kancelarią Sądu daty i godziny. W takich sytuacjach prosimy o punktualne stawiennictwo.

Ks. Marek Polak
Oficjał Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej