#RodzinnaMajówka – 6 maja. Wartość małżeństwa i rodziny w dzisiejszym świecie

693

Pieśń na rozpoczęcie: Była cicha i piękna ja wiosna…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 6: Wartość małżeństwa i rodziny w dzisiejszym świecie

Małżeństwo i rodzina, które powstały na mocy aktu stworzenia, stanowią dla człowieka szczególną wartość. Relacja między mężczyzną i kobietą jest zwieńczeniem pracy stwórczej Boga. [fragment] (Opr. Kamila Rzepka)

 

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie: Matko Najświętsza, do Serca Twego…

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.