Seminaryjne promocje

1559
Poświęcenie stroju duchownego. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) Bp Piotr Turzyński poświęcił sutanny alumnom III roku oraz przyjął deklaracje wstąpienia w stan kapłański od kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu (kapłaństwa); ustanowił również jednego lektora.

Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta jest patronką radomskiego seminarium, stąd też Jej święto przypadające na dzień 8 grudnia jest tu szczególnie uroczyście obchodzone. Tego dnia odbywają się obłóczyny oraz przyjęcie do grona kandydatów do kapłaństwa.

– Przygotowanie do kapłaństwa polega na stopniowym przyoblekaniu się w to wszystko, co jest szatą, o której mówi św. Paweł: „Przyobleczcie się w Chrystusa”. Mają coraz bardziej zdobywać te wszystkie jakości, które były w Chrystusie: styl życia, odczuwania, troski o sprawy Boże. Strój duchowny o tym mówi – mówi ks. dr Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu w Radiu Plus Radom.

W homilii bp Piotr Turzyński podjął temat posłuszeństwa Bogu na wzór Maryi Niepokalanej. To Ona powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”.

– Maryja zgodziła się na wolę Bożą. Spoglądamy na Nią i uciekamy się pod Jej opiekę, aby uciec od zła. Bądźcie posłuszni Bogu, który puka i mówi „Pójdź za mną”. On jest mądry, ma dla każdego plan, prowadzi swoją pełną miłości ręką. – mówi bp Turzyński.

Bp Piotr Turzyński, homilia:

 

W tym roku prawo noszenia stroju duchownego otrzymało 10 alumnów III roku:

 • Piotr Auguścik
 • Dawid Bukalski
 • Marcin Dębowski
 • Michał Gawęda
 • Mateusz Katanowski
 • Jan Klimek
 • Michał Łuszczyna
 • Jakub Szczepańczyk
 • Adrian Tomalski
 • Filip Wincewicz

Do grona kandydatów do święceń włączonych zostało 5 alumnów V roku:

 • Damian Gajownik
 • Filip Kochanowski
 • Emil Komorek
 • Piotr Morawski
 • Artur Spasiński

Zaś posługę lektoratu przyjął alumn Piotr Hernik.

Ze względu na obostrzenia sanitarne w uroczystości mogli uczestniczyć tylko rodzice promowanych kleryków.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.