Seniorzy, bądźcie czujni! – apelują mazowieccy policjanci

291
"Policja". Foto: ks. S. Piekielnik

Przestępcy stosują wiele metod do wyłudzania oszczędności najczęściej od osób starszych. Najpopularniejszą metodą oszustw jest metoda na tzw. „wnuczka” oraz na „policjanta”. O zachowanie ostrożności apelują mazowieccy policjanci.

A P E L
Mazowieckiej Policji

Przestępcy stosują wiele metod do wyłudzania oszczędności najczęściej od osób starszych. Wykorzystują ich łatwowierność, dobroć, miłość i troskę o osoby najbliższe, a także chęć pomocy innym.

Najpopularniejszą metodą oszustw, jaką posługują się przestępcy jest metoda na tzw. „wnuczka” oraz na „policjanta” bazując na próbie uwiarygodnienia tzw. „akcji policyjnej”.

W przykładowym mechanizmie działania, przestępcy kontaktują się telefonicznie na numer telefonu stacjonarnego z osobą starszą i podają się za osobę bliską (wnuczka, syna, córkę) itp. Następnie proszą o przekazanie określonej kwoty pieniężnej pod pozorem trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli (opowiadają najczęściej historię o wypadku drogowym). Informują, że przekazane środki finansowe odbierze kolega bądź inna wskazana osoba. Zdarza się, że polecają pozostawienie pieniędzy w koszu na śmieci, powieszeniu ich na ogrodzeniu czy wyrzuceniu przez okno. Ofiara, nie podejrzewając niczego złego, przekazuje pieniądze przestępcom. Czasami oszuści podszywają się pod funkcjonariuszy Policji lub innych urzędników państwowych, uwiarygodniając swe działania prowadzeniem akcji policyjnych.

Gdy nie mamy pewności, kto do nas dzwoni, bo go nie widzimy, należy rozłączyć rozmowę! Następnie skontaktować się telefonicznie z osobą bliską, celem potwierdzenia danego zdarzenia.

P A M I Ę T A J M Y !!!

  1. Nie ufajmy osobom, które proszą przez telefon o pieniądze – nie wiemy z kim tak naprawdę rozmawiamy.
  2. Nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy.
  3. Nie dokonujmy przelewów bankowych pod presją czasu, nie przekazujmy danych związanych z płatnościami.
  4. Nie informujmy, ile pieniędzy posiadamy w domu oraz na koncie bankowym.
  5. UWAGA! Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy w celu ich zabezpieczenia i nie informuje o prowadzonych „akcjach policyjnych”.
  6. Nie ulegajmy presji czasowej jaką wywiera rozmówca, żeby szybko przekazać pieniądze.
  7. Gdy podejrzewamy oszustwo, rozłącz się, skontaktuj się z osobą bliską i zapytaj czy potrzebuje pomocy, poinformuj Policję o danej sytuacji dzwoniąc na numer alarmowy
    112 lub zgłośmy osobiście w najbliższej jednostce Policji.

Szanowni Państwo! Mamy nadzieję, że tych kilka podstawowych rad przyczyni się do wzrostu Waszego bezpieczeństwa, a także zwiększy czujności.