Śladami Jezusa z radomskim Dziełem Biblijnym

1198
Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Foto: arch. Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej

W dniach od 3 do 10 września 2019 r. odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej. To kolejna wyprawa śladami Jezusa zorganizowana pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej.

W pielgrzymce wzięli udział słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima w Radomiu, członkowie grup stałej formacji biblijnej w parafiach oraz sympatycy Biblii z diecezji. Przez „Piątą Ewangelię” – jak zwykło się mówić o miejscach, w których żył i działał Jezus Chrystus – poprowadził ks. dr Jacek Kucharski, przewodnik po krajach biblijnych i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego.

Program pielgrzymki obejmował cały współczesny Izrael: od Galilei, poprzez dawną Samarię do Judei z Jerozolimą.

Był też akcent polski: pielgrzymi odwiedzili „Dom Pokoju” w Betlejem prowadzony przez polskie Siostry Elżbietanki. Uczestnicy pielgrzymki poznali jak żyją na tych terenach palestyński rodziny. Wsparli również dzieło apostolatu Sióstr Elżbietanek.


Zdjęcia: arch. ks. Jacka Kucharskiego i Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.