Słowo Biskupa Radomskiego na Wielkanoc 2023

623
Bp Marek Solarczyk. Katedra w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Niech czas Świąt Wielkanocnych umocni wspólnotę Kościoła Radomskiego i wszystkich czerpiących ze źródła Bożego błogosławieństwa w naszych parafiach. – napisał bp Marek Solarczyk. Oto treść życzeń:

Moi Drodzy!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego są dla na s okazją do dziękczynienia Bogu za wielki dar Jego życia, jaki został nam ofiarowany dzięki zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa.

Razem z wami dziękuję Miłosiernemu Bogu za wszelkie owoce, które stały się udziałem każdego, kto został odnowiony przez Ducha Świętego i przeżył wielkopostny czas z pragnieniem zmartwychwstania do życia w światłości Bożej łaski. Dziękuję oddanym duszpasterzom, którzy przewodniczyli modlitwom i rekolekcjom, sprawowali sakramenty i byli opiekunami duchowych tajemnic w życiu wiernych.

Niech czas Świąt Wielkanocnych umocni wspólnotę Kościoła Radomskiego i wszystkich czerpiących ze źródła Bożego błogosławieństwa w naszych parafiach, abyśmy zawsze trwali przy Bogu i każdego dnia rozwijali dary Jego świętości, pokoju i miłości.

Niech Maryja, Matka Kościoła otacza nas swoją opieką i wspiera jedność w naszych rodzinach, parafiach i całej Diecezji.

Wasz biskup Marek