Społecznicy proszą o wsparcie

510
Jerzy Przyborowski, Przewodniczący Zarządu SKOZCR (z lewej) i Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący (z prawej). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu apeluje o datki na renowacje zabytkowych nagrobków, na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej (Limanowskiego/Dębowa).

– W tym roku, ze względów obostrzeń pandemicznych, Komitet nie organizuje kwesty na cmentarzu, natomiast apeluje o dobrowolne datki bezpośrednio na konto (PKO SA II Oddział w Radomiu; 44 1240 3259 1111 0000 2990 3027) lub do dużej skarbony, przy wejściu na cmentarz od ul. Limanowskiego. – mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący SKOZCR w Radomiu.

Od 26 lat Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, prowadził kwesty na najstarszej nekropolii Radomia. W tym czasie przeprowadzono 36 kwest, w czasie których zebrano blisko 700 tys. zł.

–  W 2020 roku społecznicy, wraz z parafią św. Wacława (zarządca cmentarza), przeprowadzili renowację  nagrobka ks. Walentego Błochowicza (33 tys. zł) oraz nagrobka Wojciecha i Tekli Guzewiczów (38 tys. zł). W roku 2021 nie udało się poddać renowacji kolejnych nagrobków, ze względu na brak środków, których za każdym razem głównym źródłem jest listopadowa kwesta. – informuje Sławomir Adamiec.

Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego wiele z nich czeka na pilne prace konserwatorskie. Dzięki ofiarności społecznej, część z nich udaje się każdego roku, poddawać pracom renowacyjnym.

Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego to miejsce pochówku ponad 200 tys. zmarłych, a wśród nich są m.in.: żołnierze napoleońscy i Królestwa Polskiego, powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, żołnierze z kampanii wrześniowej 1939 r. i czasu okupacji. Tutaj spoczywają: biskup sandomierski Paweł Kubicki oraz biskupi radomscy: Edward Materski i Stefan Siczek, a także zasłużeni dla miasta Radomia, m.in.: malarz-batalista Józef Brandt, wybitny Senator II RP Maciej Glogier.

Zapraszamy na stronę SKOZCR: http://www.zabytkicmentarza.radom.pl/