Spotkanie duszpasterzy grup zawodowych, środowiskowych oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Radomskiej

430

Bp Marek Solarczyk zaprasza wszystkich duszpasterzy grup zawodowych, środowiskowych oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich naszej diecezji na spotkanie w związku z rozpoczętym XVI. Synodem Biskupów.

Spotkanie to odbędzie się 8 listopada o godzinie 19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Ks. Piotr Walkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego