Studia z teologii dla świeckich

1767

W związku z potrzebą przygotowania w Diecezji Radomskiej osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy:

  • 5-letnie studia magisterskie o kierunku teologiczno-katechetycznym
  • podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne w Radomiu.

Zajęcia odbywałyby się w piątki w godz. 16.00-19.00 i soboty w godz. 9.00-15.00.

Studia podyplomowe z teologii oraz teologiczno-katechetyczne są planowane we współpracy z Wydziałem Teologii KUL.

Natomiast 5-letnie studia teologiczno-katechetyczne przy współudziale Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Ukończenie 5-letnich studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia:

  • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich;
  • uzupełnienie przygotowania katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
  • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Katechetycznego osób świeckich i zakonnych, które są zainteresowane podjęciem studiów teologiczno-katechetycznych celem uzyskania kwalifikacji do nauczania religii w szkole.


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

ul. Malczewskiego 1
PL 26-600 Radom,

T1/F:  +48 (48) 340 62 38 (sekretariat);
T2: +48 (48) 340 62 39 (dyrektor)

E: webmasterwydzial@poczta.opoka.org.pl
W: www.katecheza.radom.opoka.net.pl