Magisterskie i podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne – informacje szczegółowe

1175
Katecheza pokazowa. Studia z katechetyki. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy magisterskie oraz podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Radomiu w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach 16.00-19.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.

Ukończenie magisterskich studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia:

 • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich;
 • uzupełnienie przygotowania katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
 • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Spotkanie z kandydatami na studia teologiczne w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się w Wydziale Katechetycznym 21 września 2017 r. (czwartek) w godz. 14.00-16.00 oraz 22 września (piątek) w godz. 14.30-16.00.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie,
 • ankieta (do pobrania – poniżej),
 • życiorys,
 • świadectwo dojrzałości (dyplom ukończenia studiów wyższych dla studiów podyplomowych – oryginał lub odpis),
 • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • trzy zdjęcia,
 • dokument tożsamości.

Prosimy PT. Księży Proboszczów o zachęcenie w parafii i zgłaszanie osób świeckich i zakonnych, które są zainteresowane podjęciem studiów teologiczno-katechetycznych.

ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezji Radomskiej


Do pobrania: