Tegoroczna kwesta na radomskim cmentarzu tylko symboliczna

511
35. Kwesta - 1-3.11.2018. Foto: SKOZCR w Radomiu

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu (ul. Limanowskiego/Dębowa) z powodu epidemii koronawirusa, nie prowadzi w tym roku tradycyjnej kwesty. Społecznicy proszą, aby datki na ratowanie zabytkowych nagrobków, ofiarodawcy składali do dużej skarbony przy wejściu na cmentarz (bezpośrednio za bramą) od ul. Limanowskiego lub przekazywać na konto Komitetu.

Przez 25 lat istnienia Komitet zebrał ponad 700 tysięcy złotych. W tym z powodu epidemii koronawirusa, społecznicy nie przeprowadzą tradycyjnej kwesty.

– Decyzję podjęliśmy ze względu na bezpieczeństwo osób, które mogłyby zbierać środki na ratowanie nagrobków. Ta decyzja oznacza dla nas, że zapewne nie będziemy mogli przeprowadzić kolejnych renowacji w 2021 roku, ale kwesta bezpieczeństwa jest dla nas najważniejsza. Prosimy jednak, aby datki na ratowanie zabytkowych nagrobków, ofiarodawcy składali do dużej skarbony przy wejściu na cmentarz (bezpośrednio za bramą) od ul. Limanowskiego lub przekazywać na konto Komitetu (SKOZCR w Radomiu 44 1240 3259 1111 0000 2990 3027 PKO SA II o. w Radomiu) – informuje Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący Komitetu.