Termos – naczynie, które może uratować życie

766

Rycerze Kolumba z Radomia ruszają z akcją „Termosy dla bezdomnych”.

– Chcemy, poprzez zbiórkę funduszy od ludzi dobrej woli, pozyskać środki na zakup małych termosów, które zostaną rozdane przez siostry zakonne bezdomnym, będącym pod ich opieką. Termos dla osoby tkwiącej w kryzysie bezdomności jest naczyniem, które niejednokrotnie ratuje życie. Wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie ma gorący napój czy zupa w mroźny dzień. mówi Maciej Zwierzyński, Rycerz Kolumba.

Termosy trafią do Zgromadzenia Misjonarek Miłości, który założyła św. Matka Teresa z Kalkuty.

– Zakupione termosy przekażemy do wyjątkowego żeńskiego zgromadzenia zakonnego. Wyjątkowego, ponieważ kobiety, które wstępują w jego szeregi oprócz trzech podstawowych ślubów zakonnych czyli ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, ślubują dodatkowo bezinteresowną służbę najbiedniejszym z biednych. – mówi pan Maciej.

To właśnie do tego Zgromadzenia Misjonarek Miłości Pan Bóg powołał Aleksandrę Dunin, która 7 grudnia 2020 r. w Rzymie złożyła pierwsze śluby zakonne. Siostra Nikodema (takie imię przyjęła Aleksandra) jest Radomianką pochodzącą z parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Kapturze.

– W ramach tej wspólnoty wiernych działa także nasza Fundacja Rycerzy Kolumba. Aleksandrę znamy od dłuższego czasu. Jako opiekunka do dzieci uczestniczyła w obozach letnich organizowanych przez naszą Fundację, włączała się w szereg projektów charytatywnych realizowanych na rzecz parafii, a także wraz z Rycerzami angażowała się w wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wdzięczni Bogu za dar powołania, pełni dumy z podjętej przez Aleksandrę decyzji, chcemy ofiarować podarunek, który będzie bliski nie tylko „naszej” parafiance, czy Zgromadzeniu, ale przede wszystkim stanie się realnym dobrem dla ludzi borykających się z problemem skrajnego ubóstwa i bezdomności. Za wszystkie zebrane fundusze zakupimy małe termosy, które zostaną przekazane bezdomnym będącym pod opieką Sióstr Misjonarek Miłości w Polsce. Pomóżmy najuboższym mieszkańcom naszego kraju w zmaganiu się z codziennością. – zachęca pan Maciej.

Rycerze Kolumba zwracają się z prośbą o wpłatę choćby drobnej kwoty na konto Fundacji.

FUNDACJA RADY LOKALNEJ 14004
im. Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w Radomiu
Rycerze Kolumba w Polsce

ul. Wernera 57; 26-600 Radom

Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0313 1820

Z dopiskiem: „Termosy dla bezdomnych”