Transmisja Mszy Świętej Krzyżma – Katedra pw. Opieki NMP w Radomiu [godz. 10.00]

1224

W Wielki Czwartek o godz. 10.00 Biskup Henryk Tomasik będzie przewodniczył Mszy Świętej Krzyżma w katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu. Ze względu na stan epidemii uczestniczyć w niej będą tylko najbliżsi współpracownicy Księdza Biskupa. W czasie Mszy św. zostaną pobłogosławione oleje chorych i katechumenów oraz poświęcony olej na Krzyżmo, a zebrani kapłani odnowią przyrzeczenia kapłańskie.

– Wielki Czwartek jest dniem szczególnego dziękczynienia za Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa. Pięknym znakiem wspólnotowego dziękczynienia kapłanów za te dary jest koncelebrowana Msza Święta Krzyżma. Tym razem, ze względu na stan epidemii, będziemy trwać wyłącznie we wspólnocie duchowej, bez możliwości dużej koncelebry. Bardzo proszę Czcigodnych Księży o łączność duchową w czasie sprawowania w katedrze Mszy Świętej Krzyżma (od godziny 10.00). Proszę o nawiedzenie świątyni, osobistą adorację, rozważenie tekstu Odnowienia przyrzeczeń (według Mszału) i zakończenie adoracji modlitwą Ciebie Boga wysławiamy. – napisał bp Henryk Tomasik do kapłanów Diecezji Radomskiej.

O godz. 10.00 rozpocznie się transmisja Mszy Świętej Krzyżma. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za kapłanów.