“Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni…”

1818
Bp Henryk Tomasik pobłogosławi olej chorych. Msza Święta Krzyżma. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Henryk Tomasik przewodniczył Mszy Świętej Krzyżma. Razem z najbliższymi współpracownikami dziękował za dar kapłaństwa. W czasie liturgii zostały pobłogosławione oleje chorych i katechumenów oraz poświęcony olej na Krzyżmo. Msza św. była transmitowana online.

Zwykle w Mszę Świętą Krzyżma koncelebruje ok. 300 kapłanów, a uczestniczą w niej osoby życia konsekrowanego oraz liczni wierni świeccy. Dziś, ze względu na stan epidemii, z Biskupem Ordynariuszem stanęli przy ołtarzy tylko: bp Adam Odzimek, bp Piotr Turzyński, ks. Edward Poniewierski, kanclerz Kurii Biskupiej, ks. Marek Polak, oficjał Sądu Biskupiego, ks. Marek Fituch, wicekanclerz kurii oraz ks. Krzysztof Ćwiek, proboszcz parafii katedralnej, a wśród uczestników było tylko 5 przedstawicieli mediów.

– „Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował” i dlatego Jezus Chrystus ustanawia sakrament kapłaństwa i Eucharystii. Ten dzień przeżywamy w duchu dziękczynienia za dar kapłaństwa i Najświętszego Sakramentu. Podczas tej mszy świętej modlimy się za wszystkich kapłanów. Pozdrawiam chorych, cierpiących i samotnych przeżywających kwarantannę. Bardzo serdecznie pozdrawiam lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, pracowników szpitali, laboratoriów i wszystkich instytucji zatroskanych o zdrowie Polaków. Zapraszam do naszego wspólnego dziękczynienia za ten wielki dar, którym jest sakrament święceń – sakrament kapłaństwa. – powiedział bp Henryk Tomasik na początku Mszy św.

Bp Henryk Tomasik

 

W homilii bp Henryk Tomasik przypomniał, że z sakramentem kapłaństwa ściśle jest związane dawanie świadectwa wiary. Przypomniał kapłanów, którzy realizowali swoją misję w sposób heroiczny. Jako przykład takiego kapłana, przywołał biskup najpierw bł. ks. Władysława Bukowińskiego (1905-1974) – polskiego księdza zwanego „apostołem Kazachstanu”. Jego życie było związane ze Wschodem: był proboszczem katedry w Łucku, więźniem sowieckich łagrów, misjonarzem w Kazachstanie i całej sowieckiej Azji Środkowej. W 2016 roku został wyniesiony na ołtarze.

Biskup Tomasik przypomniał również radomskich księży – błogosławionych męczenników II wojny światowej, ale również tych, którzy złożyli ofiarę życia w naszych czasach.

– Dzisiaj dziękujemy za świadectwo wiary wielu kapłanów, wśród nich błogosławionych kapłanów-męczenników radomskich: Kazimierza Sykulskiego, Stefana Grelewskiego, Kazimierza Grelewskiego, Franciszka Rosłańca i Bolesława Strzeleckiego. (…) To nasze czasy. Prasa włoska napisała o chrześcijańskim heroizmie. Cicho odchodzili też księża, którzy spędzili dużo czasu na misjach. W ciągu 15 dni zmarło 13 kapłanów, którzy wcześniej pracowali nawet 40 lat na misjach. Pozostali przy swoich wiernych. Do tej pracy dołożyli ofiarę życia – mówił ksiądz biskup.

Bp Tomasik podziękował również wiernym za współpracę ze swoimi duszpasterzami, za troskę o Kościół w wymiarze parafialnym.

– Dziękujemy za wszystkie modlitwy w intencji kapłanów, za uczestniczenie w zatroskaniu naszych duszpasterzy o świątynię i parafię. To jest także wyznanie wiary. Prosimy o modlitwę za kapłanów. Prosimy także o to, abyście byli przyjaciółmi naszych duszpasterzy, którzy podtrzymują ręce kapłanów przez modlitwę, współpracę i podejmowanie wspólnych działań – powiedział bp Tomasik.

Podziękował też kapłanom za ich posługę duszpasterską.

– Dziękujemy za waszą obecność przy wiernych, za szukanie rozwiązań, by wierni mogli choć zdalnie uczestniczyć w nabożeństwach, za zatroskanie szczególnie chorych. Takimi bohaterami są księża, którzy posługują wśród chorych na koronawirusa – mówił ksiądz biskup Henryk Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Na zakończenie Biskup Henryk Tomasik złożył wszystkim kapłanom zyczenia.

– Życzę Bożych mocy z nieba, szczególnie teraz, w tej trudnej sytuacji. Życzę odwagi w wyznawaniu całym życiem wiary w potęgę Chrystusa Arcykapłana – powiedział bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, życzenia:

 


 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.