Watykan. Dekret heroiczności cnót Sługi Bożej Kazimierzy Gruszczyńskiej podpisany

900
Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ojciec Święty Franciszek podpisał dzisiaj (9 kwietnia) dekret o heroiczności cnót Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

„Podczas audiencji udzielonej Jego Eminencji Kardynałowi Marcello Semeraro, prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Papież upoważnił tę Kongregację do promulgacji dekretów dotyczących: (…) – heroiczności cnót Sługi Bożej Kazimierzy Gruszczyńskiej Założycielki Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących; urodzonej 31 grudnia 1848 w Kozienicach (obecnie Polska) i tam zmarłej 17 września 1927” – informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej (zob. Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi, 09.04.2022).

O tym wydarzeniu poinformował ks. prał. Albert Warso, postulator procesu beatyfikacyjnego Matki Kazimiery Gruszczyńskiej:

– W miniony wtorek odbyła się ostatnia dyskusja kardynałów, którzy są członkami Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, na temat heroiczności cnót i życia Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Dyskusja wypadła pozytywnie. Wszyscy potwierdzili, że Matka Kazimiera w stopniu heroicznym spełniała cnoty na ziemi. Dzisiaj kardynał Marcello Semeraro zaniósł sprawę do Ojca Świętego Franciszka. Wśród wielu innych spraw Ojciec Święty podpisał także i ten dekret. – mówi ks. Warso.


Modlitwa o uproszenie potrzebnych łask
za wstawiennictwem Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

Boże, najlepszy Ojcze, bądź uwielbiony za powołanie Kazimiery Gruszczyńskiej do służby w Kościele. Ona wielkodusznie odpowiedziała na otrzymany dar i stała się matką nowej rodziny zakonnej. Pełna obecności Ducha Świętego, na wzór Chrystusa niosła pomoc i pociechę chorym, cierpiącym i strapionym.

Pokornie Cię proszę, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, udziel mi za jej przyczyną łaski ……… i spraw, aby dostąpiła chwały ołtarzy we wspólnocie Ludu Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.


Kazimiera Gruszczyńska urodziła się 31 grudnia 1848 r. w Kozienicach. Pod kierunkiem bł. o. Honorata Koźmińskiego założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, które działa do dziś służąc chorym i cierpiącym. Zmarła 17 września 1927 r. w Kozienicach, a została pochowana na warszawskich Powązkach.

ŻYCIORYS:

Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska