Watykańska nominacja dla kapłana z Diecezji Radomskiej

1388
Ks. prał. Robert Gołębiowski. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Papież Franciszek mianował ks. prał. Roberta Gołębiowskiego prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej.

Pochodzący z Diecezji Radomskiej ks. Robert Gołębiowski pełnił dotychczas funkcje oficjała większego I klasy i obrońcę węzła małżeńskiego w Trybunale Roty Rzymskiej.

Jest on drugim Polakiem obdarzonym tą godnością w Trybunale – pierwszym jest 64-letni prał. Grzegorz Erlebach z diecezji opolskiej. Ponadto emerytowanym prałatem audytorem jest długoletni dziekan tej watykańskiej instancji sądowniczej prał. Antoni Stankiewicz.

Ks. Robert Gołębiowski urodził się 29 marca 1962 r. w Garbatce-Letnisku (pow. Kozienicki). Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1988 r. Po roku pracy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, został skierowany na Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, gdzie studiował prawo kanoniczne. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Watykanie, m.in. w Trybunale Roty Rzymskiej, w którym dotychczas był obrońcą węzła małżeńskiego. Jest on także postulatorem sprawy beatyfikacji Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (1902-1980), długoletniego administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej.

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości to tytuł honorowy przyznawany duchownym za szczególne zasługi w Kościele. Zewnętrznym wyróżnikiem jest fioletowa sutanna, sutanna oblamowana bez pelerynki i pas z frędzlami. W Polsce zwyczajowo nazywa się prałatem również honorowego kapelana Jego Świątobliwości.