Wiara odpowiedzią na Boże Objawienie

1290
Pasterka w katedrze radomskiej - 2018. Foto: Weronika Chochoł / Radio Plus Radom

Bp Henryk Tomasik przewodniczył uroczystej Pasterce w radomskiej katedrze. Przed rozpoczęciem liturgii ks. kan. Krzysztof Ćwiek – proboszcz katedry – umieścił figurkę Dzieciątka Jezus w przygotowanym żłóbku.

– Prosimy o to, aby naszą odpowiedzią na Boże objawianie się w Dzieciątku Jezus była prosta, ufna, mądra wiara, która zostanie potwierdzona całym życiem. Aby Chrystus zrodził się w sercu każdego z nas – przez wiarę, łaskę, miłość – i dał zbawienie – mówił Bp Henryk Tomasik w homilii. 

Bp Henryk Tomasik, homilia:

Na zakończenie Pasterki Biskup Henryk Tomasik złożył życzenia Bożonarodzeniowe.

– Życzę, aby Chrystus, który jest Światłością świata rozpromieniał drogi każdego z Was; aby dodawał sił do tworzenia dobra we wszystkich ludzkich relacjach. Nikt nie jest sam, bo w tajemnicy Bożego Narodzenia Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem; jest przy każdym z nas i pragnie, aby każdy z nas był przy Nim. Życzę, aby każdy z nas mądrą, ufną szczerą, prostą wiarą odpowiadał na Boże Objawienie – na ten dar, którym jest Dziecię Jezus w Betlejem na Boże Narodzenie – powiedział Pasterz naszej diecezji.

Bp Henryk Tomasik, życzenia:

Pasterka z radomskiej katedry była transmitowana przez Radio Plus Radom dla słuchaczy z całej Polski.