Za biskupie serce: Bogu niech będą dzięki!

4995

Imieninowa Msza św. w intencji Biskupa Henryka Tomasika była sprawowana w radomskiej katedrze w sobotę 19 stycznia. Mszę św. koncelebrowało około stu kapłanów.

Do modlitwy w intencji Pasterza naszej diecezji zachęcił na początku Mszy św. bp Adam Odzimek.

– Chcę w tym momencie przywołać słowo: „dar”. Natchniony autor Księgi Syracydesa, mówiąc o darze, jaki otrzymujemy, powiedział o darze piękna stworzonego świata, a tu także, o pięknie zimy. A trzeba powiedzieć, że Pan Bóg stawia przed nami trzy fundamentalne dary, pomniki swej miłości: żłóbek, krzyż i ołtarz. Czcigodny Biskupie Solenizancie, pragniemy podziewać Panu Bogu, że jesteś naszym darem. Modlimy się i dziękujemy, że jesteś naszym pasterzem i życzymy, abyś w tych trzech pomnikach Bożej miłości odnajdował siłę dla siebie i dla ludu Bożego, któremu przewodzisz. – powiedział bp Adam Odzimek.

Bp Adam Odzimek:

 

Homilię wygłosił ks. inf. Stanisław Pindera.

– Dostojny nasz solenizancie, księże biskupie Henryku, choć odlegli czasowo są nam biskup z Uppsali, św. Henryk, patron Ekscelencji, a bardziej jeszcze Lewi Mateusz z Nazaretu z czytanej dziś Ewangelii, to jednak duchowo są nam bardzo bliscy w tym wszystkim, co wyraża zwłaszcza misyjny i ewangelizacyjny zapał Ekscelencji, owo bycie sobą, czyli bycie bezinteresownym darem dla innych, dla nas. I za to ofiarne, rozmodlone i opromienione już wkrótce złotem – podążanie za Jezusem, za łaskę święceń i udział w kapłaństwie Chrystusa, za biskupie serce: Bogu niech będą dzięki. Ad multos annos – wielu lat, Ekscelencjo! – życzył ks. inf. Pindera.

Ks. inf. Stanisław Pindera:

 

Nie mogło zabraknąć życzeń od przedstawicieli duchowieństwa, osób życia duchownego, przedstawicieli Parlamentu i środowiska samorządowców, ale też tych prywatnych od diecezjan, którzy uczestniczyli we Mszy św.

Pierwsze życzenia przyszły z Panamy od przedstawicieli młodzieży, którzy razem z bp. Piotrem Turzyńskim przygotowują się na Światowe Dni Młodzieży.

W imieniu wszystkich diecezjan, a szczególnie duchowieństwa, życzenia złożył ks. prof. Marek Chmielewski, kapłan naszej diecezji pracujący na Wydziale Teologii KUL.

– Św. Jan Paweł II, który przed 26 laty, w uroczystość Objawienia Pańskiego w bazylice św. Piotra w Rzymie, włożył swe ręce na głowę Księdza Biskupa, w posynodalnej adhortacji „«Pastores gregis». O biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata”, wskazał na postać biblijnego Mojżesza, jako klucz „do zrozumienia postaci biskupa, jako przyjaciela Boga, pasterza i przewodnika ludu”. Księga Wyjścia opisuje, jak pod Refidim Izraelici walczyli z Amalekitami, a sędziwy Mojżesz, patrząc na pole walki, wznosił swe ręce ku niebu, błagając o zwycięstwo. Kiedy jego ręce zaczęły omdlewać, Aaron i Chur podpierali je, aż ostatni wróg został pokonany. Ekscelencjo, pragniemy wejść w ich rolę, dlatego zapewniamy o duchowym wsparciu we wszystkich pasterskich troskach odnośnie do Kościoła radomskiego. Niech naszym imieninowym darem będzie zatem ta Ofiara Eucharystyczna. Jednak nie poprzestajemy na tym, lecz zapewniamy o częstej – nawet codziennej modlitwie w intencji naszego pasterza. Niech spełnia się modlitwa św. Grzegorza Wielkiego, zatroskanego o świętość kapłanów: „Boże, z woli którego jesteśmy niegodnymi sługami, spraw, abyśmy, czym nazywają nas usta ludzi, tym być zdołali w oczach Twoich”. – życzył ks. prof. Marek Chmielewski.

Ks. prof. Marek Chmielewski:

 

Siostry zakonne:

 

Biskup Henryk podziękował za modlitwę i życzenia.

– Dziękuje przede wszystkim za ten dar podtrzymywania rąk – powiedział pasterz.

Bp Henryk Tomasik:

 

Styczeń to dla bp. Henryka Tomasika miesiąc pełen ważnych życiowych wydarzeń. Pasterz Diecezji urodził się 4 stycznia 1946 r. i w tym samym miesiącu został ochrzczony w kościele parafialnym w rodzinnym Łukowie. W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1992 r., przyjął święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Watykanie. Liturgiczne wspomnienie św. Henryka, biskupa Upsali 19 stycznia – to dzień imienin. A sam bp Henryk lubi dodawać z uśmiechem, że Styczeń… ks. prof. Tadeusz Styczeń był promotorem jego doktoratu.

Warto wspomnieć, że w tym roku przypadną dwie okrągłe rocznice. W ostatnim dniu maja bp Henryk Tomasik będzie obchodził złoty jubileusz święceń kapłańskich, a 14 listopada – 10. rocznica ingresu do katedry radomskiej i posługi jako Biskupa Radomskiego.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.