Wskazania do rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży – 2021

754

Ks. Stanisław Łabendowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego radomskiej Kurii, przedstawia wskazania dotyczące rekolekcji dla dzieci i młodzieży w czasie Wielkiego Postu, który po raz kolejny będzie przeżywany w ograniczeniach związanych z epidemią koronawirusa. Oto one:

  1. W czasie pandemii należy pomóc dzieciom i młodzieży w duchowym przeżyciu Wielkiego Postu, jako szczególnego czasu łaski i zbawienia.
  2. W ramach katechezy szkolnej prowadzimy katechezę o Wielkim Poście oraz katechezę o przygotowaniu do rekolekcji w parafii. Ukazujemy istotę rekolekcji bazując na słowach: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Prowadzimy dzieci i młodzież do spotkania z Chrystusem Panem Miłosiernym w sakramencie Pokuty i Pojednania.
  3. Wykorzystujemy czas Wielkiego Postu oraz rekolekcji parafialnych do ożywienia duchowego grup parafialnych i apostolskich istniejących już w duszpasterstwie wspólnoty parafialnej, które mogą pomóc w przeżyciu rekolekcji dla dzieci i młodzieży.
  4. Duszpasterstwo dziecięco-młodzieżowe w parafii ma ciekawe oferty programowe on-line i można ubogacić rekolekcje różnymi formami refleksji i modlitwy.
  5. Wykorzystujemy istniejące w parafii praktyki wielkopostne jak: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Sakrament Pokuty i Pojednania, adoracje i celebracje wielkopostne.

Ks. Stanisław Łabendowicz
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezji Radomskiej