Nałożenie popiołu w okresie pandemii. Nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

527
Obrzęd posypania głów popiołem w Środę Popielcową (2020). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– W związku z trwającą pandemią, drobnej modyfikacji w tym roku ulegnie obrzęd posypania głów popiołem. – mówi ks. Marek Fituch, Wicekanclerz Kurii Radomskiej i przypomina Notę Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która szczegółowo objaśnia przełożoną kwestię. Zamieszczamy tekst dokumentu:

Nota nt. Środy Popielcowej.

Nałożenie popiołu w okresie pandemii

Prot. N. 17/21

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub “Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta, potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do okoliczności – sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 12 stycznia 2021.

Robert Kard. Sarah
Prefekt

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz