Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu zaprasza

429

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu przyjmuje kandydatów pragnących poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie.

Tych, którzy odczytują w sobie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu z następującymi dokumentami:
– podanie do księdza rektora seminarium,
– życiorys,
– metryka chrztu i bierzmowania,
– świadectwo dojrzałości,
– świadectwo ukończenia szkoły średniej,
– opinie księdza proboszcza i katechety,
– ksero dowodu osobistego,
– zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
– 4 fotografie (podpisane).

Czas zgłoszeń: do 6 lipca 2017.

Egzamin wstępny z zakresu znajomości prawd wiary, moralności chrześcijańskiej oraz historii Kościoła odbędzie się 11 lipca 2017 godzinie 9.30 w rektoracie seminarium.

Ks. Jarosław Wojtkun,

rektor Wyższego Seminarium Duchownego


Przypomnieć należy, że alumni naszego seminarium są jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym (ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom), a także:

– telefonicznie: +48 48 330 91 00

– lub drogą mailową: seminarium@seminarium.radom.pl