Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu zaprasza

1211

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu przyjmuje kandydatów pragnących poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie. Tych, którzy odczytują w sobie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu z następującymi dokumentami: – podanie do księdza rektora seminarium, – życiorys, – metryka chrztu i bierzmowania, – świadectwo dojrzałości, – świadectwo ukończenia szkoły średniej, – opinie księdza proboszcza i katechety, – ksero dowodu osobistego, – zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia, – 4 fotografie (podpisane). Czas zgłoszeń: do 6 lipca 2017. Egzamin wstępny z zakresu znajomości prawd wiary, moralności chrześcijańskiej oraz historii Kościoła odbędzie się 11 lipca 2017 godzinie 9.30 w rektoracie seminarium.

Ks. Jarosław Wojtkun,

rektor Wyższego Seminarium Duchownego


Przypomnieć należy, że alumni naszego seminarium są jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym (ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom), a także: – telefonicznie: +48 48 330 91 00 – lub drogą mailową: seminarium@seminarium.radom.pl