Z Matką świętej nadziei w drogę

1254

Około 1000 pielgrzymów wyruszyło w czwartek na pielgrzymi szlak w Kolumnie Ziemi Opoczyńskiej. W poniedziałek, 13 sierpnia, dołączą do 40. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej, by tego dnia razem wejść na Jasną Górę.  

Opoczyńska kolumna wychodzi jako ostatnia z pięciu kolumn Pieszej Pielgrzymi Radomskiej. Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie przewodniczył bp Henryk Tomasik. W homilii biskup mówił o Maryi – Matce świętej nadziei.

– Wszystkie grupy pielgrzymkowe pochylają się dzisiaj nad tą prawdą – Maryja jest Matką świętej nadziei. Matka Boża jest dla nas pomocą, aby kształtować w sobie taką postawę pełnego i pewnego zawierzenia Bożemu słowu, że to wszystko zrealizuje się, bo dotyczy naszego zbawienia, naszej wieczności i tej perspektywie chcemy podporządkować wszystko, każdy dzień, proste sprawy i także te wielkie – powiedział bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Pątnicy pod sztandarem Ziemi Opoczyńskiej wyruszyli już po raz 28. Około tysięczna kolumna złożona jest z pięciu grup. Grupę pierwszą tworzą wierni z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie; druga to parafianie z opoczyńskiej kolegiaty św. Bartłomieja i z Libiszowa; trzecia grupa złożona jest z parafii Żarnów, Żelazowice, Białaczów, Bedlno i Skórkowice; czwarta to parafia pw. MB Królowej Polski w Opocznie, a piąta grupa to pątnicy z parafii Drzewica i Gielniów.

– Będziemy się modlić w intencji ojczyzny, dziękować za dar wolności i prosić, byśmy ten piękny dar potrafili mądrze wykorzystywać – powiedział Radiu Plus Radom ks. Sławomir Ogorzałek, kierownik opoczyńskiej kolumny.

[FAG id=8299]