Zapraszamy do odnowionego „Domu Pielgrzyma” w Kałkowie-Godowie

1911
Przecięcie wstęgi. Foto: Br. Mariusz / Sanktuarium w Kałkowie

Dom Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie przeszedł gruntowny remont w zakresie termomodernizacji jak i wnętrza budynku. W piątek, 10 maja, odbyło się przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku.

W uroczystości otwarcia odremontowanego „Domu Pielgrzyma” uczestniczyli m.in. Biskup Henryk Tomasik, który dokonał poświęcenia obiektu, oraz Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski, Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Materek, Prezydent Miasta Starachowice i Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów. Wśród zaproszonych gości byli również prezesi i dyrektorzy firm pracujących przy termomodernizacji budynku, duchowieństwo oraz pracownicy.

Przybyłych gości przywitał ks. Zbigniew Stanios – Kustosz Sanktuarium i Prezes Fundacji San Giovanni. Podziękował również zgromadzonym gościom za wsparcie i pomoc przy realizacji projektu.

O działalności Fundacji, jej celach, zadaniach oraz zrealizowanych projektach opowiedział brat dr Mariusz Kuskowski.

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Nuta” z GOSiR z Pawłowa pod dyrekcją Macieja Bidzińskiego.


„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie”, w której powstało Centrum Terapii mogło powstać dzięki – współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Zdjęcia: br. Mariusz

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.