Zmarł Jerzy Kutkowski

1777
śp. Jerzy Bogdan Kutkowski (1950-2020)

W czwartek, 18 czerwca, w wieku 70 lat zmarł Jerzy Bogdan Kutkowski. „Odszedł od nas wielki radomianin, kawaler Zakonu Rycerzy Bożego Grobu w Jerozolimie, artysta plastyk, fotograf, nauczyciel” – czytamy na stronie radomskiego „Gościa Niedzielnego”.

Jerzy Bogdan Kutkowski urodził się 19 maja 1950 roku w Radomiu. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 29 i V Liceum Ogólnokształcącym im. W. Syrokomli w Radomiu. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, otrzymując tytuł magistra wychowania plastycznego (dyplom z rysunku i fotografii) . Ukończył także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą.

Od 1969 roku pracował jako dekorator i realizator reklamy. Wykonywał również dekoracje na wiele uroczystości kościelnych, m.in. na koronację obrazu Matki Boskiej w sanktuarium w Wysokim Kole, na peregrynację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po uwolnieniu z Jasnej Góry, w kościele ONMP w Radomiu. Podczas wizyty Jana Pawła II w Radomiu przygotował dekoracje w miejscowym Wyższym Seminarium Duchownym. Był projektantem i wykonawcą Grobu Bożego na Triduum Paschalne w kościołach radomskich (m.in. przez 26 lat w kościele Św. Rodziny).  W latach 1969-1989 brał udział w konwersatoriach i letnich obozach Duszpasterstwa Akademickiego i Duszpasterstwa Absolwentów przy kościele pw. Opieki NMP w Radomiu (dzisiejsza katedra). W 1981 roku był wśród założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, a potem w pierwszym zarządzie KIK pełnił funkcję wiceprezesa.

W 1990 roku był współorganizatorem nowo powstającego Liceum Sztuk Plastycznych i Studium Reklamy w Radomiu przy Zespole Szkół Budowlanych. Od początku był nauczycielem fotografii i rysunku w tych szkołach, wychowawcą i promotorem prac dyplomowych z wystawiennictwa i reklamy wizualnej. Był inicjatorem usamodzielnienia się szkół plastycznych, a następnie pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. zorganizowania Zespołu Szkół Plastycznych i wicedyrektorem tych szkół. Posiadał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jego uczniowie zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach fotograficznych i są stypendystami Ministra Kultury.

Za pracę pedagogiczną był wielokrotnie nagradzany przez dyrektora szkół, władze samorządowe i państwowe.

Za wybitne osiągnięcia Jerzy Kutkowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany przez władze samorządowe oraz państwowe. Otrzymał miedzy innymi medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł Zasłużonego Działacza Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę Przyjaciel Dziecka oraz odznakę honorową Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Działalność twórczą prowadził w zakresie rysunku, fotografii malarstwa i grafiki użytkowej. Swoje prace prezentował na ponad 100 wystawach w kraju, oraz w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, na Węgrzech, Łotwie i Ukrainie. Miał ponad 30 wystaw indywidualnych. W 1992 roku był stypendystą wojewody radomskiego.

Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w sanktuarium maryjnym w Mentorelli). Jan Paweł II podczas I pielgrzymki do Polski otrzymał jego obraz jako dar od diecezji sandomierskiej, w Warszawie, podczas Mszy św. na placu Zwycięstwa.

Brał także udział w wystawie u dominikanów w Krakowie pt. „Zdjęcie dla Ojca Świętego”. Fotogramy z tej wystawy podarowano Janowi Pawłowi II podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach.

Był autorem scenografii do „Uliczki Tradycji”, którą organizuje Resursa Obywatelska. W dorobku ma opracowania ilustracyjne i graficzne kilkudziesięciu książek, głównie o charakterze regionalnym, album o zmianach zachodzących w Radomiu „Zapis zmian” (wspólnie z prof. S. Zbigniewem Kamieńskim), album „ABC zabytkowego cmentarza w Radomiu”, album „Radom. Spacer sentymentalny”, dwa tomy albumu „Na pamiątkę. Radomianie na starych fotografiach”, dwa albumy o Ośrodku „Emaus” w Turnie, album z zabytkami diecezji radomskiej „Z wiary ojców”.

Zdjęcia kościołów diecezji radomskiej jego autorstwa ubogacają wizytówki parafii na naszej stronie diecezjalnej.

Współpracował z czasopismami lokalnymi ( „Miesięcznik Prowincjonalny”, „Arteria”) i ogólnopolskim („Konteksty” wydawane przez Instytut Sztuki PAN), dla których pisał, fotografował i rysował.

Aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz społeczności lokalnej. Od 1980 roku był członkiem NSZZ Solidarność. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków, gdzie był wiceprezesem zarządu Okręgu Radomskiego, do Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego i Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia.

Był organizatorem kilku letnich plenerów plastycznych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i bezrobotnych. Współorganizował kolonie dla dzieci powodzian. Współpracował przy przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Od 1981 roku był współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu.

Kawaler Zakonu Rycerzy Bożego Grobu w Jerozolimie. Był członkiem Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji II Synodu Diecezji Radomskiej.

25 grudnia 1974 roku poślubił Barbarę (z domu Poniewierska). Mają dwoje dzieci: Jana i Teresę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 czerwca. Rozpocznie je Msza św. o godz. 12.00 w radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. Po Eucharystii odprowadzimy śp. Jerzego na Cmentarz Rzymskokatolicki (wojskowy) przy ul. Limanowskiego.

+ Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!