Nowa szkoła katolicka powstaje w Odrowążu

2018
Katolicka Szkoła Podstawowa w Odrowążu. Za zdjęciu obok Biskupa Henryka Tomasika po prawej: Ewa Janic, dyrektor szkoły, Małgorzata Chrzan-Olszewska, sołtys Odrowąża, ks. Adam Maj COr. i ks. Stanisław Łabedowicz; po lewej: Radosław Solarz z Zarządu Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża”, Rafał Janic i ks. Sławomir Molendowski. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Od nowego roku szkolnego w Odrowążu swoją działalność rozpocznie Katolicka Szkoła Podstawowa. W piątek, 19 czerwca, Bp Henryk Tomasik przekazał dekret uznający szkołę w Odrowążu za katolicką. To trzecia katolicka szkoła w Diecezji Radomskiej.

– Wychowanie jest taką wartością która jest niedostrzegalna. Kształt życia społecznego zależy w dużym stopniu od wychowania. Łatwiej dostrzegamy skutki braku wychowania, a nie zawsze dostrzegamy pozytywy. Św. Jan Paweł II powiedział do nauczycieli, że „wychowanie to obdarowywanie człowieczeństwem”. Potrzebne są żywe, dobre wzory, które pomagają. Piękna jest myśl chrześcijańska oraz nauczanie św. Jana Pawła II jest przepiękne – na tych fundamentach można budować wychowanie i kształt szkoły. Bardzo dziękuje za tę decyzję i to pragnienie, aby szkoła miała charakter naprawdę katolicki. Bardzo dziękuje za merytoryczne spotkania i przygotowanie dokumentów i statutu szkoły. Ks. prof. Adamowi Majowi dziękuję za pomoc w przygotowaniu tych dokumentów. – powiedział bp Henryk Tomasik podczas spotkania, które odbyło się w Wydziale Katechetycznym radomskiej kurii.

Biskup zaznaczył, że katolicka szkoła w Odrowążu będzie pod opieką Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej, a jej asystentem – obok proboszcza parafii w Odrowążu – ustanowił ks. dr. Sławomira Molendowskiego, który na tym terenie jest wizytatorem katechetycznym.

Dekret uznający szkołę podstawową w Odrowążu za szkołę katolicką odebrała p. Ewa Janic, dyrektor szkoły.

– Szkoła będzie się opierać na tradycyjnych wartościach kultury chrześcijańskiej, realizując podstawę programową dla szkoły podstawowej. Program będzie posiadał rozszerzoną część językową; na razie będzie to rozszerzony język angielski oraz zajęcia artystyczne. Stawiamy na małe klasy ze względu na indywidualność w nauczaniu. Jednym z ważnych atutów jest to, że nie mamy czesnego; nie jest to szkoła prywatna, ale publiczna. Otwarci jesteśmy na dzieci z rodzin, które potrzebują wsparcia. Z ważnych elementów, które pojawią się w szkole będzie codzienna modlitwa przed i po zajęciach oraz comiesięczna szkolna Msza św. w pierwszy piątek miesiąca w naszym parafialnym kościele. – powiedziała pani dyrektor i zaprosiła na inaugurację nowej szkoły, która odbędzie się 1 września tego roku.

Z powstania ustanowienia szkoły katolickiej cieszą się rodzice, którzy byli inspiratorami do powstania placówki.

– My to tak odbieramy, że to Boże dzieło. W naszym kościele w Odrowążu odprawiane są Msze św. każdego siedemnastego dnia miesiąca za wstawiennictwem św. Jacka naszego patrona, o tą odnowę życia duchowego, życia religijnego w parafii. I my nie inaczej odbieramy decyzję przekształcenia szkoły niepublicznej w szkołę katolicką. Bo jakże inaczej podnosić to życie duchowe i religijne jak nie inwestując w te nasze pociech najmłodsze, czyli w wychowanie katolickie dzieci i młodzieży. Dlatego też ta nasza wytężona praca; nikt nie szczędzi czasu i wysiłku, by to dzieło mogło powstać. – powiedział Rafał Janic i dodaje: – Dziękujemy bardzo serdecznie w imieniu naszej wspólnoty; przede wszystkim w imieniu rodziców, którzy jednomyślnie chcieli przekształcenia naszej szkoły w szkołę katolicką. To  było dla nas jasnym sygnałem do podjęcia działań. Dziękujemy za bardzo szybkie procedowanie i szybka zgodę. Cieszymy się, że w tej naszej małej ojczyźnie powstanie tak wielkie dzieło. Dziękujemy za obdarzenie nas ogromnym zaufaniem. Świadomi jesteśmy odpowiedzialności i ogromu pracy, która czeka nas, by szkoła wyznaczała nowe kierunki rozwoju.

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża”.

– Dołożymy wszelkich starań, by stworzyć warunki i możliwości dla pani dyrektor do tego, by mogła realizować tą misję i to dzieło, którego żeśmy się podjęli. Myślę, że to jest naszym głównym zadaniem. Będziemy starać się kontynuować również tą dobrą współpracę, która od początku dobrze się układała, zarówno z Diecezją Radomską, jak też z księdzem proboszczem parafii w Odrowążu. – mówi Radosław Solarz z Zarządu Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża”.

W spotkaniu wzięli udział również Małgorzata Chrzan-Olszewska, sołtys Odrowąża, a z ramienia diecezji ks. Stanisław Łabendowiccz, dyrektor Wydziału Katechetycznego oraz ks. Adam Maj COr., profesor KUL i przedstawiciel księży filipinów prowadzących w Radomiu katolickie liceum.

Wychowanie i kształcenie w szkole będzie oparte na chrześcijańskim systemie wartości głoszonym przez Kościół Katolicki. Patronką szkoły będzie Matka Boża Wychowawczyni. Szkoła proponuje kształtowanie szlachetnych postaw patriotycznych, innowacyjne metody przekazu treści, kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej, praktyczne zajęcia językowe, zajęcia świetlicowe dostosowane do potrzeb rodziców, indywidualne podejście do uczniów, rodzinna atmosferę oraz liczne koła zainteresowań. Docelowo ma kształcić dzieci i młodzież począwszy od klasy pierwszej do klasy ósmej włącznie, czyli w pełnym zakresie klas szkoły podstawowej, a przy szkole jest również utworzony punkt przedszkolny.

Katolicka Szkoła Podstawowa w Odrowążu to trzecia katolicka placówka w Diecezji Radomskiej, obok Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu i Katolickiej Szkoły Podstawowej z Odz. Przedszkolnym im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce.

Z chwilą otrzymania dekretu uznającego szkołę w Odrowążu za katolicką, rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. Wszystkich zainteresowanych nową placówką zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź osobistego:

  • Katolicka Szkoła Podstawowa w Odrowążu,