Zmarł ks. prof. Jan Szymczyk

1416
Śp. ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (1963-2020). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W niedzielę, 15 listopada, w szpitalu MSWiA w Lublinie zmarł ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL. Zmarł w mając 57 lat i 31 lat kapłaństwa.

Pogrzeb śp. ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL

Ks. Jan Szymczyk urodził się 19 czerwca 1963 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Pochodził z Kadzi (parafia pw. św. Macieja w Klwowie). Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1989 roku z rąk bp. Edwarda Materskiego. Jako wikariusz pracował w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu (Kaptur), gdzie prócz pracy duszpasterskiej zajmował się również prowadzeniem teatru parafialnego. W latach 1992-1996 był duszpasterzem akademickim oraz wykładowcą etyki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.

Po studiach doktoranckich i obronie doktoratu z zakresu socjologii w 1996 r. został zatrudniony w Instytucie Socjologii KUL, w Katedrze Filozofii Społecznej, kierowanej wówczas przez ks. prof. Stanisława Kowalczyka. W 2007 roku uzyskał habilitację z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości), w tym też roku został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. Otrzymał nagrody: Fundacji im. Reinholda Schneidera (Hamburg), Fundacji im. Marii Księżopolskiej-Strzeszewskiej oraz trzykrotnie nagrodę Rektora KUL (w tym I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe).

W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie: Polskiej Komisji Akredytacyjnej). W 2016 został powołany przez Panią Premier Beatę Szydło w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. W 2018 r. na to samo stanowisko, na drugą kadencję, został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

Przedmiotem jego naukowych badań były m.in.: socjologia wartości, socjologia ruchów społecznych, makrostruktur społecznych, socjologia sportu i turystyki, socjologii ciała, socjologii władzy. Był autorem pięciu książek, a trzy powstały pod jego redakcją. Napisał ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

>> Informacje o pogrzebie

+Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!+