Zmarli kapłani

14753

2003

L.p. Nazwisko i imię Daty śmierci / pogrzebu Miejsce pochówku
1. Ks. prał. Lucjan Wojciechowski 10.02 / 13.02 Połaniec
2. Ks. Roman Uraziński 26.03 / 29.03 Opoczno – stary cmentarz
3. Ks. kan. Henryk Wiśnios 04.05 / 07.05 Rajec
4. Ks. kan. Stanisław Mandecki 03.10 / 06.10 Smogorzów
5. Ks. prał. Józef Barański 28.10 / 30.10 Końskie
6. Ks. prał. Tadeusz Stańkowski 02.12 / 04.12 Skarżysko-Kam.
7. Ks. Edward Jóźwik 02.12 / 04.12 Opoczno – stary cmentarz
8. Ks. kan. dr Zdzisław Domagała 30.12.2003 / 02.01.2004 Radom – Firlej

 

2002

L.p. Nazwisko i imię Daty śmierci / pogrzebu Miejsce pochówku
1. Ks. kan. Seweryn Hołownia 14.01 / 16.01 Małęczyn
2. Ks. inf. Marian Cukrowski 19.01 / 23.01 Radom – ul. Limanowskiego
3. Ks. Czesław Tatar 13.05 / 15.05 Końskie
4. Ks. kan. Czesław Jeromin 08.06 / 12.06 Jedlińsk
5. Ks. kan. Józef Gałan 21.06 / 25.06 Cecylówka
6. Ks. Stanisław Popis 01.08 / 05.08 Czarnolas
7. Ks. kan. Stanisław Zarzycki 02.08 / 05.08 Zemborzyn

 

2001

L.p. Nazwisko i imię Daty śmierci / pogrzebu Miejsce pochówku
1. Ks. kan. Henryk Krzosek 06.06 / 08.06 Rzuców
2. Ks. kan. Tadeusz Kwiecień 12.07 / 14.07 Waśniów
3. Ks. kan. Zygmunt Lewiński 08.08 / 11.08 Jedlnia Letnisko
4. Ks. prał. Jan Roguś 10.08 / 14.08 Magnuszew
5. Ks. kan. Zenon Sadal 23.08 / 25.08 Radom – Firlej
6. Ks. Bp Jan Chrapek 18.10 / 22.10 Radom – Katedra
7. Ks. kan. Mieczysław Adamski 02.12 / 06.12 Grzegorzowice

 

2000

L.p. Nazwisko i imię Daty śmierci / pogrzebu Miejsce pochówku
1. Ks. kan. Józef Wrochna 07.01 / 09.01 Radzanów
2. Ks. kan. Tadeusz Ofiara 17.03 / 22.03 Radom – Firlej
3. Ks. kan. Eugeniusz Cieślakowski 15.05 / 17.05 Radom – Firlej
4. Ks. kan. Stanisław Barański 19.07 / 22.07 Goźlice
5. Ks. kan. Jan Borończyk 15.10 / 18.10 Starachowice

 

1999

L.p. Nazwisko i imię Daty śmierci / pogrzebu Miejsce pochówku
1. Ks. Ryszard Staciwa 11.01 / 14.01 Radoszyce
2. Ks. Józef Zawadzki 16.01 / 22.01 Ciepielów
3. Ks. kan. Marian Szafrański 24.01 / 27.01 Policzna
4. Ks. kan. Stefan Kozłowski 05.02 / 08.02 Smogorzów
5. Ks. kan. Józef Nita 02.04 / 06.04 Kowala
6. Ks. prał. Henryk Karbownik 10.05 / 14.05 Białaczów
7. Ks. kan. Antoni Mąkosa 15.05 / 18.05 Skaryszew
8. Ks. kan. Piotr Skwirowski 17.10 / 20.10 Kunów
9. Ks. Jan Jurek 12.11 / 18.11 Cerekiew
10. Ks. kan. Władysław Korcz 20.12 / 23.12 Tczów
11. Ks. kan. Kazimierz Pajek 29.12.1999 / 03.01.2000 Przysucha